• منتشر کننده فایل: linemovie
 • ژانر : کمدی
 • امتیاز : 8.3/10
 • زبان : انگلیسی
 • کیفیت : 480p
 • فرمت : mkv
 • حجم : 70 مگابایت
 • محصول : CBS
 • وضعیت: پایان فصل نهم - تمدید برای فصل دهم
دانلود سریال The Big Bang Theory فصل 1 تا 9 کامل
خلاصه داستان : لئونارد و شلدون دو دانشجوی نخبه فیزیک، اما بسیار ضعیف در روابط اجتماعی هستند که با هم زندگی می کنند. ماجرا از جایی شروع می شود که دختری بنام «پنی» همسایه ی آن‌ها می شود، و به آن ها نشان می دهد که چقدر درمورد نحوه ی زندگی در خارج از آزمایشگاه کم می دانند …

 

 


لینک های دانلود فصل ۱


 

دانلود زیرنویس فصل ۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۲
دانلود فصل ۱ قسمت ۳
دانلود فصل ۱ قسمت ۴
دانلود فصل ۱ قسمت ۵
دانلود فصل ۱ قسمت ۶
دانلود فصل ۱ قسمت ۷
دانلود فصل ۱ قسمت ۸
دانلود فصل ۱ قسمت ۹
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۷

 


لینک های دانلود فصل ۲


 

دانلود زیرنویس فصل ۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۱
دانلود فصل ۲ قسمت ۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۳
دانلود فصل ۲ قسمت ۴
دانلود فصل ۲ قسمت ۵
دانلود فصل ۲ قسمت ۶
دانلود فصل ۲ قسمت ۷
دانلود فصل ۲ قسمت ۸
دانلود فصل ۲ قسمت ۹
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۳


 

دانلود زیرنویس فصل ۳
دانلود فصل ۳ قسمت ۱
دانلود فصل ۳ قسمت ۲
دانلود فصل ۳ قسمت ۳
دانلود فصل ۳ قسمت ۴
دانلود فصل ۳ قسمت ۵
دانلود فصل ۳ قسمت ۶
دانلود فصل ۳ قسمت ۷
دانلود فصل ۳ قسمت ۸
دانلود فصل ۳ قسمت ۹
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۳ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۳ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۳ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۳ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۴


 

دانلود زیرنویس فصل ۴
دانلود فصل ۴ قسمت ۱
دانلود فصل ۴ قسمت ۲
دانلود فصل ۴ قسمت ۳
دانلود فصل ۴ قسمت ۴
دانلود فصل ۴ قسمت ۵
دانلود فصل ۴ قسمت ۶
دانلود فصل ۴ قسمت ۷
دانلود فصل ۴ قسمت ۸
دانلود فصل ۴ قسمت ۹
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۳
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۴

 


لینک های دانلود فصل ۵


 

دانلود زیرنویس فصل ۵
دانلود فصل ۵ قسمت ۱
دانلود فصل ۵ قسمت ۲
دانلود فصل ۵ قسمت ۳
دانلود فصل ۵ قسمت ۴
دانلود فصل ۵ قسمت ۵
دانلود فصل ۵ قسمت ۶
دانلود فصل ۵ قسمت ۷
دانلود فصل ۵ قسمت ۸
دانلود فصل ۵ قسمت ۹
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۳
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۴

 


لینک های دانلود فصل ۶


 

دانلود زیرنویس فصل ۶
دانلود فصل ۶ قسمت ۱
دانلود فصل ۶ قسمت ۲
دانلود فصل ۶ قسمت ۳
دانلود فصل ۶ قسمت ۴
دانلود فصل ۶ قسمت ۵
دانلود فصل ۶ قسمت ۶
دانلود فصل ۶ قسمت ۷
دانلود فصل ۶ قسمت ۸
دانلود فصل ۶ قسمت ۹
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۳
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۴

 


لینک های دانلود فصل ۷


 

دانلود زیرنویس فصل ۷
دانلود فصل ۷ قسمت ۱
دانلود فصل ۷ قسمت ۲
دانلود فصل ۷ قسمت ۳
دانلود فصل ۷ قسمت ۴
دانلود فصل ۷ قسمت ۵
دانلود فصل ۷ قسمت ۶
دانلود فصل ۷ قسمت ۷
دانلود فصل ۷ قسمت ۸
دانلود فصل ۷ قسمت ۹
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۳
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۴

 


لینک های دانلود فصل ۸


 

دانلود زیرنویس فصل ۸
دانلود فصل ۸ قسمت ۱
دانلود فصل ۸ قسمت ۲
دانلود فصل ۸ قسمت ۳
دانلود فصل ۸ قسمت ۴
دانلود فصل ۸ قسمت ۵
دانلود فصل ۸ قسمت ۶
دانلود فصل ۸ قسمت ۷
دانلود فصل ۸ قسمت ۸
دانلود فصل ۸ قسمت ۹
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۳
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۴

 


لینک های دانلود فصل ۹


 

دانلود زیرنویس فصل ۹
دانلود فصل ۹ قسمت ۱
دانلود فصل ۹ قسمت ۲
دانلود فصل ۹ قسمت ۳
دانلود فصل ۹ قسمت ۴
دانلود فصل ۹ قسمت ۵
دانلود فصل ۹ قسمت ۶
دانلود فصل ۹ قسمت ۷
دانلود فصل ۹ قسمت ۸
دانلود فصل ۹ قسمت ۹
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۳
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۴
 • بازدید : 8,783 بازدید
 • 81 نظر
 • انتشار : ۱۹ مرداد ۹۵
 • دسته بندی : ,
 • نویسنده : admin
 1. reza t :
  [ ۹۵/۰۶/۳۰ ]

  امروز ۳۰ شهریوره اما قسمت اول فصل ۱۰ قرار نگرفت.
  پس کی میاد؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۶/۳۰ ]

   دوست عزیز، صفحه اول سایت رو نگاه کنید متوجه میشید.
   فصل ۱۰ در یک پست جدا قرار دادم.

 2. Ellie :
  [ ۹۵/۰۹/۱۴ ]

  عااااالی! ممنون ادمین جان!

 3. فاطمه :
  [ ۹۵/۱۱/۳۰ ]

  سلام خسته نباشید میشه یه سریال تخیلی و ترسناک در حد ومپایر دایرز و گرگ و میش معرفی کنید ؟

  • admin :
   [ ۹۵/۱۲/۰۱ ]

   سلام، ممنون.
   grimm
   Ash vs Evil Dead

 4. sanaz :
  [ ۹۵/۱۲/۱۰ ]

  لطفا لینک دانلود هر فصل به صورت یکجا هم بزارین

  • admin :
   [ ۹۵/۱۲/۱۰ ]

   متاسفانه امکانش نیست.

 5. میلاد رضاپور :
  [ ۹۶/۰۲/۲۵ ]

  سلام
  واقعا واقعا واقعا دمت گرم.خیلی گشتم تا این سریالو با لینک مستقیم پیدا کنم چون یه جایی تعریفشو شنیده بودم و میخواستم ببینم.سریالشم که عالیه.همیشه موقع دیدن از خنده لپام فلج میشن?
  ممنون بابت این کارت که خیلی حال کردم
  عشقی مشتی??

 6. میلاد :
  [ ۹۶/۰۳/۲۲ ]

  درود
  فیلم خیلی جالبی هست من تصمیم گرفتم دانلود کنم و ببینم …

 7. پاشا :
  [ ۹۶/۰۵/۰۶ ]

  من خیلی اهل سریال نبودم و شاید نمیتونم خوب مقایسه کنم. اما این سریالو به خاطر تم علمیش خیلییی دوست داشتم و دیگه اینکه شوخی ها بر خلاف اغلب کُمدی ها صرفا جنسـی نیست.

  راستی تو هجوم این همه وبسایت متوحش خیلی خوشحال و سپاسگزارم از این وبسایت خوب و منظم

 8. کاویان :
  [ ۹۶/۰۵/۱۵ ]

  خیلی ممنونم بابت همه چی
  خدا قوت دمتونم گرم

 9. سیاوش :
  [ ۹۶/۰۶/۲۲ ]

  سلام
  میشه خواهش کنم لینک دانلود فصل دهم رو بزارید؟

  • admin :
   [ ۹۶/۰۶/۲۲ ]

   سلام، فصل ۱۰ در یک پست جدا قرار داره. از طریق سرچ و یا لیست سریال ها میتونید پیداش کنید.

 10. panita :
  [ ۹۶/۰۷/۲۹ ]

  سلام ببخشید به غیر از فرندز و اشنایی با مادر چه سریالی تو این سبک هست؟

 11. Forough :
  [ ۹۶/۰۸/۰۲ ]

  it’s very useful for improve ability of English language and don’t need to persian subtitle. by the way thanke you very much.

 12. Mehraban :
  [ ۹۶/۰۹/۰۴ ]

  سلام. ممکنه لطفا قصل ۱۰ و ۱۱ رو هم بزارید؟

  • admin :
   [ ۹۶/۰۹/۰۴ ]

   سلام، در سایت هست. از طریق سرچ و یا لیست سریالها میتونید پیداش کنید.

 13. فاطمه :
  [ ۹۶/۱۱/۱۳ ]

  خیلی خیلی ممنون از شما. من دیدن این فیلم رو مدیون آرشیو خوب و کم حجم شمام.

 14. Farshad :
  [ ۹۶/۱۱/۱۴ ]

  من تازه how i meet رو تموم کرد و big bang رو شروع کردم ، به نظرم بعد دیدن how meet و شخصیتی مثل بارنی دیگه به هر سریالی نمیشه خندید حتی big bang ، شایدم چون اولشم سریال هنوز جا نیفتاده ، صدای خنده جمعیت هم در طول فیلم که همش سعی داره خنده دار بودن دیالوگ های فیلم رو تلقین کنه واقعا اعصاب خورد کنه حتی برا جمله هایی که اصلا جالبه طنز نداره میخندن .خلاصه یه چند فصل جلو تر شروع میکنم از جایی که حداقل دو دقیقه از بیست دقیقش واقعا خنده دار باشه

 15. shima :
  [ ۹۶/۱۱/۲۸ ]

  عاقا ادمین ایول داری. دستت درد نکنه

 16. سجاد :
  [ ۹۷/۰۱/۳۰ ]

  سلام فصل یک برای اینکه زیرنویسم با فیلم هماهنگ باشه کدوم فرمت از زیرنویس رو باید دانلود کنم؟

  • admin :
   [ ۹۷/۰۱/۳۰ ]

   سلام، باید نسخه های مختلف رو تست کنید دوست عزیز

 17. مبین :
  [ ۹۷/۰۲/۲۶ ]

  اقا این سریال عالیه فقط هواستون باشه معتادش نشین ۴ تا قسمت اولش خوب نیست چون با شخصیتاش اشنا نیستین ولی بعدش عالی عالی…. تشکر از سایتتون

 18. raf :
  [ ۹۷/۰۳/۰۳ ]

  واقعن دمتون گرم عالی بود

 19. raf :
  [ ۹۷/۰۳/۰۴ ]

  لطفن فیلم در مورد danceمعرفی کنید

 20. Eric :
  [ ۹۷/۰۳/۲۲ ]

  سلام
  مرسی که سریالو گذاشتی
  موفق باشی

 21. ali :
  [ ۹۷/۰۴/۲۹ ]

  fasle 10 nis na to search na to liste seryal ha kamel chek kardam lotfan rahnamayi konid merc

  • admin :
   [ ۹۷/۰۴/۲۹ ]

   فصل ۱۰ و ۱۱ در یک پست قرار داره.