• منتشر کننده فایل: linemovie
 • ژانر : کمدی
 • امتیاز : 8.3/10
 • زبان : انگلیسی
 • کیفیت : 480p
 • فرمت : mkv
 • حجم : 70 مگابایت
 • محصول : CBS
 • وضعیت: پایان فصل نهم - تمدید برای فصل دهم
دانلود سریال The Big Bang Theory فصل 1 تا 9 کامل
خلاصه داستان : لئونارد و شلدون دو دانشجوی نخبه فیزیک، اما بسیار ضعیف در روابط اجتماعی هستند که با هم زندگی می کنند. ماجرا از جایی شروع می شود که دختری بنام «پنی» همسایه ی آن‌ها می شود، و به آن ها نشان می دهد که چقدر درمورد نحوه ی زندگی در خارج از آزمایشگاه کم می دانند …

 

 


لینک های دانلود فصل ۱


 

دانلود زیرنویس فصل ۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۲
دانلود فصل ۱ قسمت ۳
دانلود فصل ۱ قسمت ۴
دانلود فصل ۱ قسمت ۵
دانلود فصل ۱ قسمت ۶
دانلود فصل ۱ قسمت ۷
دانلود فصل ۱ قسمت ۸
دانلود فصل ۱ قسمت ۹
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۷

 


لینک های دانلود فصل ۲


 

دانلود زیرنویس فصل ۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۱
دانلود فصل ۲ قسمت ۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۳
دانلود فصل ۲ قسمت ۴
دانلود فصل ۲ قسمت ۵
دانلود فصل ۲ قسمت ۶
دانلود فصل ۲ قسمت ۷
دانلود فصل ۲ قسمت ۸
دانلود فصل ۲ قسمت ۹
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۳


 

دانلود زیرنویس فصل ۳
دانلود فصل ۳ قسمت ۱
دانلود فصل ۳ قسمت ۲
دانلود فصل ۳ قسمت ۳
دانلود فصل ۳ قسمت ۴
دانلود فصل ۳ قسمت ۵
دانلود فصل ۳ قسمت ۶
دانلود فصل ۳ قسمت ۷
دانلود فصل ۳ قسمت ۸
دانلود فصل ۳ قسمت ۹
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۳ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۳ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۳ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۳ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۴


 

دانلود زیرنویس فصل ۴
دانلود فصل ۴ قسمت ۱
دانلود فصل ۴ قسمت ۲
دانلود فصل ۴ قسمت ۳
دانلود فصل ۴ قسمت ۴
دانلود فصل ۴ قسمت ۵
دانلود فصل ۴ قسمت ۶
دانلود فصل ۴ قسمت ۷
دانلود فصل ۴ قسمت ۸
دانلود فصل ۴ قسمت ۹
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۳
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۴

 


لینک های دانلود فصل ۵


 

دانلود زیرنویس فصل ۵
دانلود فصل ۵ قسمت ۱
دانلود فصل ۵ قسمت ۲
دانلود فصل ۵ قسمت ۳
دانلود فصل ۵ قسمت ۴
دانلود فصل ۵ قسمت ۵
دانلود فصل ۵ قسمت ۶
دانلود فصل ۵ قسمت ۷
دانلود فصل ۵ قسمت ۸
دانلود فصل ۵ قسمت ۹
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۳
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۴

 


لینک های دانلود فصل ۶


 

دانلود زیرنویس فصل ۶
دانلود فصل ۶ قسمت ۱
دانلود فصل ۶ قسمت ۲
دانلود فصل ۶ قسمت ۳
دانلود فصل ۶ قسمت ۴
دانلود فصل ۶ قسمت ۵
دانلود فصل ۶ قسمت ۶
دانلود فصل ۶ قسمت ۷
دانلود فصل ۶ قسمت ۸
دانلود فصل ۶ قسمت ۹
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۳
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۴

 


لینک های دانلود فصل ۷


 

دانلود زیرنویس فصل ۷
دانلود فصل ۷ قسمت ۱
دانلود فصل ۷ قسمت ۲
دانلود فصل ۷ قسمت ۳
دانلود فصل ۷ قسمت ۴
دانلود فصل ۷ قسمت ۵
دانلود فصل ۷ قسمت ۶
دانلود فصل ۷ قسمت ۷
دانلود فصل ۷ قسمت ۸
دانلود فصل ۷ قسمت ۹
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۳
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۴

 


لینک های دانلود فصل ۸


 

دانلود زیرنویس فصل ۸
دانلود فصل ۸ قسمت ۱
دانلود فصل ۸ قسمت ۲
دانلود فصل ۸ قسمت ۳
دانلود فصل ۸ قسمت ۴
دانلود فصل ۸ قسمت ۵
دانلود فصل ۸ قسمت ۶
دانلود فصل ۸ قسمت ۷
دانلود فصل ۸ قسمت ۸
دانلود فصل ۸ قسمت ۹
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۳
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۴

 


لینک های دانلود فصل ۹


 

دانلود زیرنویس فصل ۹
دانلود فصل ۹ قسمت ۱
دانلود فصل ۹ قسمت ۲
دانلود فصل ۹ قسمت ۳
دانلود فصل ۹ قسمت ۴
دانلود فصل ۹ قسمت ۵
دانلود فصل ۹ قسمت ۶
دانلود فصل ۹ قسمت ۷
دانلود فصل ۹ قسمت ۸
دانلود فصل ۹ قسمت ۹
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۳
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۴
 • بازدید : 75,903 بازدید
 • 65 نظر
 • انتشار : ۱۹ مرداد ۹۵
 • دسته بندی : ,
 • نویسنده : admin
 1. هادی :
  [ ۹۴/۰۷/۰۷ ]

  خیلی ممنون
  قسمت ها رو چن وقت ب چن وقت میذارین؟
  چون الان ۳ هم ی مدته اومده

  • admin :
   [ ۹۴/۰۷/۰۸ ]

   سلام ، این سریال هفتگی پخش و منتشر میشه و تا الان هم تا قسمت ۲ پخش شده.

 2. mahsa :
  [ ۹۴/۱۱/۲۳ ]

  سلام.
  چقدر دیر به دیر میاد. مگه پخشش هفتگی نیست؟

  • admin :
   [ ۹۴/۱۱/۲۳ ]

   سلام، بله جمعه ها میاد.

 3. هانی :
  [ ۹۴/۱۱/۲۳ ]

  سلام، قسمت ۱۵ دیشب پخش شده.. میشه لطفا بذاریدش؟ ???

 4. هانی :
  [ ۹۴/۱۱/۲۳ ]

  :)))) hamin Alan gozashtin!!!! Mersiii ??

 5. عظیم :
  [ ۹۴/۱۲/۰۶ ]

  من معتاد این سریال شدم. در حدی که اگه یه روز یه قسمتشو نبینم خوابم نمیبره.
  خیلی ممنون که قسمتهای جدیدشو سریع آپدیت میکنین. منتظر قسمت ۱۷ هستم. الان برگشتم از اول باز دارم تکراری نگاه می کنم. 🙂

  • mohammadreza :
   [ ۹۴/۱۲/۲۹ ]

   manam daghighan hamin etiado daram besh

  • arash :
   [ ۹۵/۰۱/۱۳ ]

   سریال فرندز رو ببین
   این سریال در مقابلش مسخره بازیه

   • سامان :
    [ ۹۵/۰۴/۰۲ ]

    سریال فرندز یه سریال قدیمیه که سالهاست داره پخش میشه
    تو فرندز همه با هم مشکتلاشونو حل میکنند اما توی این سریال بیشتر همو اذیت میکنند تا اینکه خوده طرف به داد خودش میرسه

  • sahar :
   [ ۹۵/۰۳/۲۳ ]

   سریال how i met your mother رو ببینید. خیلی قشنگتره به نسبته این سریال 🙂

 6. یلدا :
  [ ۹۴/۱۲/۲۵ ]

  عاشق این سریالم و عاشق سایتتون عالیه همه چی خیلی خیلی ممنون

 7. ✴ :
  [ ۹۵/۰۱/۰۵ ]

  سلام فصل های قبلی این سریالو از کجا باید دانلود کنم؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۱/۰۵ ]

   سلام، بزودی در سایت قرار میدیم.

 8. الناز :
  [ ۹۵/۰۱/۲۰ ]

  سلام میشه لطفا قسمتای قبلیه این فیلمو بذارین؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۱/۲۰ ]

   سلام، بله بزودی قرار میدیم.

 9. ali :
  [ ۹۵/۰۱/۲۵ ]

  من friends رو ۳ بار دیدم و این رو ۱۲ بار .همشونو از قسمت ۱ تا اخر.
  سریال دیگه ای هست که در این حد خوب باشع؟ پیشنهاد کنید ببینم.
  دلیل این ک friends رو کم دیدم اینه که هاردم فرمت شد وهمش پرید. حیف/

  • م.ت :
   [ ۹۵/۰۲/۰۴ ]

   ایول ۱۲ بار 😀
   منم دارم friends رو برای بار دوم می بینم . بر عکس شما بقیه سریالام پریده و این یکیو کامل دارم 🙂
   سریال how I met your mother هم تقریباً تو مایه های friends ، قشنگه . فقط به نظر من آخراشو خراب کردن! ولی ارزش دیدن داره.

   • ali :
    [ ۹۵/۰۲/۲۶ ]

    والا ۳ بار خواستم how i met رو ببینم ولی ۲ ۳ قسمت دیدم خوشم نیومده
    خوش به حالتون من خیلی دلم واسه freinds تنگ شده خیلی خوبه

  • Faeze :
   [ ۹۵/۰۶/۰۲ ]

   Seinfeld و louei هم هستن. Seinfeld قبل از friends اومده ، به نظر من از friends ضعیف تره و از hiw i met your mother قوی تر.‌( جالبیش اینجاس که من همیشه از HIMYM بدم پیکمد چون به نظرم یه کپی ضعیف از فرندز بود ولی بعد دیدن ساینفیلد دیدم فرندزم از ساینفید بعضی جاها تقلید کرده :)) ) louei هم طنزه تلخه. من رابطه پدر و با دوتا دختراش دوس دارم. جفتش به نظرم ارزش دبدن رو دارن.

  • Viper3 :
   [ ۹۵/۰۶/۰۴ ]

   سلام دوست عزیز سریال how i mey your motherرو بهت پیشنهاد میکنم واقعا عالیه و سبکو سیاق شوخیاش نسبت به این دوتایی ک گفتی فرق داره….
   امیدوارم لذت ببرید

  • mona :
   [ ۹۵/۰۹/۲۳ ]

   دوست عزیزی که گفتین سریال بهتون پیشنهاد کنیم. ساینفیلد رو دانلود کنید ببینید. منحصر به فردترین سریال تو ژانر طنز که تا حالا دیدم و بازی بازیگراش و سوژه هاش عالی ترین و جالب ترین هستند. حتما پیشنهاد میکنم ببینید التبه کمی صبر پیشه کنید ولی مطمئنم با شروع فصل ۲ عاشقش میشید و میشه جزئی از برنامه روزانتون

 10. Dr.rey :
  [ ۹۵/۰۲/۱۲ ]

  سلام خبر ندارین فصل ۱۰ کی میاد ؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۲/۱۳ ]

   سلام، من اطلاعی ندارم. از دوستان کسی اطلاع داره اعلام کنه.

  • فاطمه :
   [ ۹۵/۰۲/۱۷ ]

   سلام. فصل های جدید این سریال همیشه اوایل مهر شروع میشه.

 11. hossein :
  [ ۹۵/۰۲/۲۷ ]

  دمتون گرم .من خیلی از سایتتون استفاده میکنم.مرسی

 12. حامد :
  [ ۹۵/۰۲/۲۷ ]

  به نظرمن سریال Friends و How I Met You Mother از Big Bang Theory بهترن !

 13. وحید :
  [ ۹۵/۰۲/۲۹ ]

  چند تا سایت رو چک کردم نوشته بودن ۶ ژانویه ۲۰۱۶ همون ۱۷ دی ۹۵

 14. itachi :
  [ ۹۵/۰۳/۲۷ ]

  توی بیگ بنگ تئوری مثل فرندز و آی مت یور مادر وسط فیلم میخندن؟
  چون من از فیلمایی که وسطشون یه سری نفر میخندن وسطش بدم میاد

  • عظیم :
   [ ۹۵/۰۴/۰۸ ]

   آره می خندن ولی به نظرم از دست نده سریال خیلی قشنگیه.
   کسانی که به غیر از سریال های طنز سریالهای دیگه هم میبینن چندتا سریال پیشنهاد می کنم حتما ببینید.
   ۱٫ breaking bad : یه سریال فوق العاده که عاشق بازیگر نقش اول مردش میشین و اینجوری بگم که دو تا قسمت آخرش اگه سنگدلترین آدها هم باشید بازم اشکتون در میاد. انقد که این سریال تحت تاثیر قرارتون میده.
   ۲٫ true detective (کاراگاه حقیقی): فصل اول این سریال فقط خوبه فصل دومش بازیگرا عوض میشن و کلا مجزا از فصل اوله. انگار فصل اول یه سریال جداگانست و فصل دوم یه سریال دیگه ولی مضنونشون کاراگاه بازیه. پیشنهاد میکنم فصل اول این سریال رو ببینید.

 15. بهناز :
  [ ۹۵/۰۵/۱۴ ]

  سلام. فصل دهم کی پخش میشه؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۵/۱۴ ]

   سلام
   زمان پخش فصل ۱۰ سریال The Big Bang Theory

   ۳۰ شهریور ۹۵

 16. Omid :
  [ ۹۵/۰۵/۱۹ ]

  سلام
  فصل های قبل تو سایتتون نیست???

  • admin :
   [ ۹۵/۰۵/۱۹ ]

   سلام، امروز اضافه میکنم.

 17. Shahab :
  [ ۹۵/۰۵/۲۱ ]

  سلام خسته نباشید .زیرنویس ها با فصل ۴ هماهنگ نیسن کل نتم گشتم ن ۴۸۰ ن ۷۲۰ هیچکدوم دقیق هماهنگ نیسن

  • admin :
   [ ۹۵/۰۵/۲۱ ]

   سلام، زنده باشید.
   خودتون موقع پخش از طریق کلیدهای میانبر در پلیر میتونید تنظیم کنید.

 18. شهریار :
  [ ۹۵/۰۶/۱۵ ]

  دست مریزا :)))))))))))))))

 19. کیارش :
  [ ۹۵/۰۶/۱۶ ]

  تو ای ام دی بی این سریال از همه کمدی ها بالاتره تو غیر کمدی هاهم game of thrones

 20. .علی :
  [ ۹۵/۰۶/۱۶ ]

  فصل دهم ۳۰شهریور میاد

 21. .علی :
  [ ۹۵/۰۶/۱۶ ]

  انصافا کل کل اینا خیلی جذابه و خنده داره????

 22. parsa :
  [ ۹۵/۰۶/۲۲ ]

  به نظر من واقعا خیلی سریال قشنگیه من از شخصیت شلدون خیلی خوشم میاد چون یه جورایی شبیه منه کسی باهوش.واستعداد بالا که دیگران درکش نمیکنن شخصیت راج هم دوست دارم مخصوصا وقتی مست میکنه لونارد هم شخصیت جالبی داره ماجراهای والویتز با خترارو که دیگه نگو خیلی باحاله منکه عاشق این سریال شدم

 23. ali :
  [ ۹۵/۰۶/۲۳ ]

  سلام من چندساله این سریال میبینمش ودروغ نگم بالای ۷۰ بار کامل از اول تا اخرشو باز میبینم وبرام تازگی داره باوجود اینکه تمام دیالوگاشو حفظ هستم.بی صبرانه منتضرفصل۱۰ هستم کی میزارینش؟

 24. mehrad :
  [ ۹۵/۰۶/۲۹ ]

  زیرنویس سریال ۱ فصل دهو کی میذارید؟ خود سریالو از یوتیوب میتونم بگیرم خودم just need subtitle

  • admin :
   [ ۹۵/۰۶/۲۹ ]

   ما زیرنویس قرار نمیدیم دوست عزیز.

 25. reza t :
  [ ۹۵/۰۶/۳۰ ]

  امروز ۳۰ شهریوره اما قسمت اول فصل ۱۰ قرار نگرفت.
  پس کی میاد؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۶/۳۰ ]

   دوست عزیز، صفحه اول سایت رو نگاه کنید متوجه میشید.
   فصل ۱۰ در یک پست جدا قرار دادم.

 26. Ellie :
  [ ۹۵/۰۹/۱۴ ]

  عااااالی! ممنون ادمین جان!

 27. فاطمه :
  [ ۹۵/۱۱/۳۰ ]

  سلام خسته نباشید میشه یه سریال تخیلی و ترسناک در حد ومپایر دایرز و گرگ و میش معرفی کنید ؟

  • admin :
   [ ۹۵/۱۲/۰۱ ]

   سلام، ممنون.
   grimm
   Ash vs Evil Dead

 28. sanaz :
  [ ۹۵/۱۲/۱۰ ]

  لطفا لینک دانلود هر فصل به صورت یکجا هم بزارین

  • admin :
   [ ۹۵/۱۲/۱۰ ]

   متاسفانه امکانش نیست.

 29. میلاد رضاپور :
  [ ۹۶/۰۲/۲۵ ]

  سلام
  واقعا واقعا واقعا دمت گرم.خیلی گشتم تا این سریالو با لینک مستقیم پیدا کنم چون یه جایی تعریفشو شنیده بودم و میخواستم ببینم.سریالشم که عالیه.همیشه موقع دیدن از خنده لپام فلج میشن?
  ممنون بابت این کارت که خیلی حال کردم
  عشقی مشتی??

 30. میلاد :
  [ ۹۶/۰۳/۲۲ ]

  درود
  فیلم خیلی جالبی هست من تصمیم گرفتم دانلود کنم و ببینم …

 31. پاشا :
  [ ۹۶/۰۵/۰۶ ]

  من خیلی اهل سریال نبودم و شاید نمیتونم خوب مقایسه کنم. اما این سریالو به خاطر تم علمیش خیلییی دوست داشتم و دیگه اینکه شوخی ها بر خلاف اغلب کُمدی ها صرفا جنسـی نیست.

  راستی تو هجوم این همه وبسایت متوحش خیلی خوشحال و سپاسگزارم از این وبسایت خوب و منظم

 32. کاویان :
  [ ۹۶/۰۵/۱۵ ]

  خیلی ممنونم بابت همه چی
  خدا قوت دمتونم گرم

 33. سیاوش :
  [ ۹۶/۰۶/۲۲ ]

  سلام
  میشه خواهش کنم لینک دانلود فصل دهم رو بزارید؟

  • admin :
   [ ۹۶/۰۶/۲۲ ]

   سلام، فصل ۱۰ در یک پست جدا قرار داره. از طریق سرچ و یا لیست سریال ها میتونید پیداش کنید.

 34. panita :
  [ ۹۶/۰۷/۲۹ ]

  سلام ببخشید به غیر از فرندز و اشنایی با مادر چه سریالی تو این سبک هست؟

 35. Forough :
  [ ۹۶/۰۸/۰۲ ]

  it’s very useful for improve ability of English language and don’t need to persian subtitle. by the way thanke you very much.

 36. Mehraban :
  [ ۹۶/۰۹/۰۴ ]

  سلام. ممکنه لطفا قصل ۱۰ و ۱۱ رو هم بزارید؟

  • admin :
   [ ۹۶/۰۹/۰۴ ]

   سلام، در سایت هست. از طریق سرچ و یا لیست سریالها میتونید پیداش کنید.

X

عضویت در کانال تلگرام

¤