• منتشر کننده فایل: linemovie
 • ژانر : درام، فانتزی، ترسناک
 • امتیاز : ۸٫۶/۱۰
 • زبان : انگلیسی + زیرنویس فارسی
 • کیفیت : 480p
 • فرمت : mkv
 • حجم : 150 مگابایت
 • محصول : The CW
 • وضعیت: پایان فصل یازدهم - تمدید برای فصل دوازدهم
دانلود سریال Supernatural فصل 11 قسمت 23
خلاصه داستان : ماجرای زندگی دو برادر است که در کودکی طی حادثه وحشتناکی مادر خود را از دست داده و پدرشان را هم گم کرده اند. حالا که به دو جوان رعنا تبدیل شده اند و شهر به شهر دنبال پدرشان می گردند. آن دو در مسیرشان مرتب با حوادث فرا واقعی روبرو می شوند که هیچ توضیح علمی ندارند. این دو باید بر تمام دشمنان، اعم از ارواح و اجنه و شیاطین، قاتلان روانی و دیوانه های گوش به فرمان اهریمن فائق آیند و خیر و سلامت و نیکی را حفظ نمایند.

 

 


لینک های دانلود فصل ۱


 

دانلود زیرنویس فصل ۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۲
دانلود فصل ۱ قسمت ۳
دانلود فصل ۱ قسمت ۴
دانلود فصل ۱ قسمت ۵
دانلود فصل ۱ قسمت ۶
دانلود فصل ۱ قسمت ۷
دانلود فصل ۱ قسمت ۸
دانلود فصل ۱ قسمت ۹
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۱ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۱ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۲۲

 


لینک های دانلود فصل ۲


 

دانلود زیرنویس فصل ۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۱
دانلود فصل ۲ قسمت ۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۳
دانلود فصل ۲ قسمت ۴
دانلود فصل ۲ قسمت ۵
دانلود فصل ۲ قسمت ۶
دانلود فصل ۲ قسمت ۷
دانلود فصل ۲ قسمت ۸
دانلود فصل ۲ قسمت ۹
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۲

 


لینک های دانلود فصل ۳


 

دانلود زیرنویس فصل ۳
دانلود فصل ۳ قسمت ۱
دانلود فصل ۳ قسمت ۲
دانلود فصل ۳ قسمت ۳
دانلود فصل ۳ قسمت ۴
دانلود فصل ۳ قسمت ۵
دانلود فصل ۳ قسمت ۶
دانلود فصل ۳ قسمت ۷
دانلود فصل ۳ قسمت ۸
دانلود فصل ۳ قسمت ۹
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۶

 


لینک های دانلود فصل ۴


 

دانلود زیرنویس فصل ۴
دانلود فصل ۴ قسمت ۱
دانلود فصل ۴ قسمت ۲
دانلود فصل ۴ قسمت ۳
دانلود فصل ۴ قسمت ۴
دانلود فصل ۴ قسمت ۵
دانلود فصل ۴ قسمت ۶
دانلود فصل ۴ قسمت ۷
دانلود فصل ۴ قسمت ۸
دانلود فصل ۴ قسمت ۹
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۲

 


لینک های دانلود فصل ۵


 

دانلود زیرنویس فصل ۵
دانلود فصل ۵ قسمت ۱
دانلود فصل ۵ قسمت ۲
دانلود فصل ۵ قسمت ۳
دانلود فصل ۵ قسمت ۴
دانلود فصل ۵ قسمت ۵
دانلود فصل ۵ قسمت ۶
دانلود فصل ۵ قسمت ۷
دانلود فصل ۵ قسمت ۸
دانلود فصل ۵ قسمت ۹
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۲

 


لینک های دانلود فصل ۶


 

دانلود زیرنویس فصل ۶
دانلود فصل ۶ قسمت ۱
دانلود فصل ۶ قسمت ۲
دانلود فصل ۶ قسمت ۳
دانلود فصل ۶ قسمت ۴
دانلود فصل ۶ قسمت ۵
دانلود فصل ۶ قسمت ۶
دانلود فصل ۶ قسمت ۷
دانلود فصل ۶ قسمت ۸
دانلود فصل ۶ قسمت ۹
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۲

 


لینک های دانلود فصل ۷


 

دانلود زیرنویس فصل ۷
دانلود فصل ۷ قسمت ۱
دانلود فصل ۷ قسمت ۲
دانلود فصل ۷ قسمت ۳
دانلود فصل ۷ قسمت ۴
دانلود فصل ۷ قسمت ۵
دانلود فصل ۷ قسمت ۶
دانلود فصل ۷ قسمت ۷
دانلود فصل ۷ قسمت ۸
دانلود فصل ۷ قسمت ۹
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۸


 

دانلود زیرنویس فصل ۸
دانلود فصل ۸ قسمت ۱
دانلود فصل ۸ قسمت ۲
دانلود فصل ۸ قسمت ۳
دانلود فصل ۸ قسمت ۴
دانلود فصل ۸ قسمت ۵
دانلود فصل ۸ قسمت ۶
دانلود فصل ۸ قسمت ۷
دانلود فصل ۸ قسمت ۸
دانلود فصل ۸ قسمت ۹
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۹


 

دانلود زیرنویس فصل ۹
دانلود فصل ۹ قسمت ۱
دانلود فصل ۹ قسمت ۲
دانلود فصل ۹ قسمت ۳
دانلود فصل ۹ قسمت ۴
دانلود فصل ۹ قسمت ۵
دانلود فصل ۹ قسمت ۶
دانلود فصل ۹ قسمت ۷
دانلود فصل ۹ قسمت ۸
دانلود فصل ۹ قسمت ۹
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۱۰


 

دانلود زیرنویس فصل ۱۰
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۲
 دانلود فصل ۱۰ قسمت ۳
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۴
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۵
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۶
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۷
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۸
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۹
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۱۱


 

دانلود زیرنویس فصل ۱۱
دانلود قسمت ۱
دانلود قسمت ۲
دانلود قسمت ۳
دانلود قسمت ۴
دانلود قسمت ۵
دانلود قسمت ۶
دانلود قسمت ۷
دانلود قسمت ۸
دانلود قسمت ۹
دانلود قسمت ۱۰
دانلود قسمت ۱۱
دانلود قسمت ۱۲
دانلود قسمت ۱۳
دانلود قسمت ۱۴
دانلود قسمت ۱۵
دانلود قسمت ۱۶
دانلود قسمت ۱۷
دانلود قسمت ۱۸
دانلود قسمت ۱۹
دانلود قسمت ۲۰
دانلود قسمت ۲۱
دانلود قسمت ۲۲
دانلود قسمت ۲۳
 • بازدید : 68,392 بازدید
 • 130 نظر
 • انتشار : ۰۶ خرداد ۹۵
 • دسته بندی : ,
 • نویسنده : admin
 1. amirali :
  [ ۹۵/۰۴/۰۶ ]

  slm merC az sitw khobetoon vaghan alie mikhastam begam fasl 7 episode 21 ndare mizani dan she episode 22 dan mishe lotfan dorostesh konid

  • admin :
   [ ۹۵/۰۴/۰۶ ]

   سلام
   قسمت ۲۱ اضافه شد، ممنون از گزارشتون.

 2. میلاد :
  [ ۹۵/۰۴/۱۰ ]

  بهترین سایت فارسی . درود به شما

 3. sami :
  [ ۹۵/۰۴/۱۱ ]

  سلام ممنون از سایته عالی و زیباتون ادمین جان این زیر نویسا تو بعضی فصلا یا زودتر از مکالمه توفیلم زیرنویس میشه یا بعده اینکه مکالمه تموم میشه زیرنویس میاد
  اگه میشه رسیدگی کنین یاهم بگید مشکل از کجاست.
  مرسی خیلی گلی

  • admin :
   [ ۹۵/۰۴/۱۱ ]

   سلام عزیز. اگر زیرنویس دیگه ای برای اون قسمت هست دانلود و امتحان کن.
   یا هم از طریق کلید های میانبر پلیر میتونید زیرنویس رو تنظیم کنید. (در گوگل سرچ کنید)

 4. میلاد :
  [ ۹۵/۰۴/۱۲ ]

  سلام
  قسمت ۱ فصل ۹ رو دانلود کردم ولی تصویر نداره!باهربرنامه ایم باز نمیشه لطفا ج منو بدید
  باتشکراز سایت خیلی خیلی خوبتون

  • admin :
   [ ۹۵/۰۴/۱۳ ]

   سلام، چک کردم فایل مشکلی نداره. شاید ناقص دانلود شده باشه.

 5. مهران :
  [ ۹۵/۰۴/۱۳ ]

  سلام فصل ۱۲ این سریال کی میاد تو تابستون میاد یا میره واسه پاییز ممنون میشم بگید

 6. Nafis :
  [ ۹۵/۰۴/۱۸ ]

  سلام. خود شبکه cw اعلام کرده که فصل ۱۲ این سریال ۱۳ اکتبر شروع به پخش میشه….بی صبرانه منتظریم….

 7. طهورا :
  [ ۹۵/۰۴/۲۴ ]

  از سریال خوشم میومد تا این جایی که خدا رو اینطوری وارد داستان کردن دیگه واقعا حالم بهم خورد ! اصلا نتونستم کامل نگاه کنم چن قسمت آخر رو ! دیگه هم بقیه شو دانلود نمی کنم!

 8. نانی :
  [ ۹۵/۰۴/۳۱ ]

  ادمین جان سلام لطفافصل ۱۲وبذاریننننننننننننن توروخداااااااااامردممممممم

  • admin :
   [ ۹۵/۰۴/۳۱ ]

   سلام
   زمان پخش فصل ۱۲ سریال Supernatural

   ۲۳ مهر ۹۵

  • فرهاد :
   [ ۹۵/۰۵/۰۴ ]

   باو به روح بابی نیومده به جد مشترک وینچسترا نیومده به هابیل نیومده به قابیل نیومده لطفا قبل از اینکه نظر بدید حداقل سریالو گوگل کنید .

 9. فرهاد :
  [ ۹۵/۰۵/۰۴ ]

  اقا من از طرفدارای پرو پا قرصه این سریالم . تک تک قسمتاشو دیدم و از نظر من نویسنده با این حرکتی که خدا رو وارد سریال کرد دیگه تهش میتونه فصل ۱۲ بسازه و در واقع با این حرکت تموم شدن سریال در فصل ۱۲ قطعی کرد چون در واقع برای حل هر مشکلی میتونن از خدا کمک بگیرن و هیچ چیزیم قاعدتا نباید بتونه خدا و خواهر خدارو نابود کنه پس از اخرین فصل این سریال لذت ببرید !! 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁

 10. مهدی :
  [ ۹۵/۰۵/۰۹ ]

  سلام.ادمین احتمالش هست سریال تو فصل دوازده تموم شه یا فصل بعدیم میاد؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۵/۱۰ ]

   سلام، در حال حاضر اطلاعی ندارم عزیز.

 11. فرزاد :
  [ ۹۵/۰۵/۱۱ ]

  بسیار بسیار بسیار سپاس و قدر دانی

 12. نیکا :
  [ ۹۵/۰۵/۱۴ ]

  این سریال عالیه من عاشقشم کاش تمومش نکنن

 13. zedquan :
  [ ۹۵/۰۶/۰۳ ]

  عالی بود ممنونم از اینکه لینک ها رو رایگان قرار دادید اونهم بصورت مستقیم.
  با ارزوی بهترین ها برای شما

 14. مجتبی :
  [ ۹۵/۰۶/۰۴ ]

  سلام
  میخواستم اول از همه به خاطر سایت خوبتون تشکر کنم.
  دوم اینکه میخوام ازتون بخوام که اگر ممکنه زیر نویس انگللیسی رو هم قرار بدین

  • admin :
   [ ۹۵/۰۶/۰۶ ]

   سلام ، خواهش میکنم.
   اگر عبارت farsi_persian رو از آخر لینک زیرنویس حذف کنید به تمام زیرنویس ها می توانید دسترسی داشته باشید.

 15. angel of the loard :
  [ ۹۵/۰۶/۰۷ ]

  سلام
  خسته نباشید قسمت ۲۰ احیانا مشکل نداره سه بار دانلود کردم هر دفعه وسطش قطع میشه سرعت اینترنتم مشکل نداره بقیه قسمتا بدون مشکل دانلود شد

  • admin :
   [ ۹۵/۰۶/۰۷ ]

   سلام، زنده باشید.
   قسمت ۲۰ کدوم فصل ؟

 16. abas :
  [ ۹۵/۰۶/۱۶ ]

  ادمین من عاشق والکین دد هستم بازیه تاج و تختو بریکینگ بد گاتهام والکینگز هم کامل دیدم میشه یه سریال معرفی کنی ک مث اینا باهاش ارتباط برقرار کنم؟

 17. abas :
  [ ۹۵/۰۶/۱۷ ]

  لوکاس هود؟ اونم دیدم متاسفانه
  سریال دیگه ای نیس؟ الان چی ببینم پس

  • admin :
   [ ۹۵/۰۶/۱۸ ]

   The Strain
   Person of Interest
   The Last Ship
   The Blacklist
   The 100
   The Flash
   Arrow

 18. abas :
  [ ۹۵/۰۶/۱۸ ]

  arow و blacklist رو دیدم. بقیشم حتما میبینم مرسی ادمین خیلی لطف کردی

 19. کیمیا :
  [ ۹۵/۰۶/۱۹ ]

  زمان پخش فصل ۱۲ کیه؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۶/۲۰ ]

   در صفحه اول سایت زمان پخش سریال ها نوشته شده.

 20. عباس :
  [ ۹۵/۰۶/۲۱ ]

  سلام – از فصل ۱۲ خبری نیست ؟
  از والکینگ دد چی >؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۶/۲۱ ]

   سلام، در صفحه اول سایت زمان پخش فصل جدید سریال ها نوشته شده.

 21. محمدرضا :
  [ ۹۵/۰۷/۰۴ ]

  باعرض سلام و خسته نباشید.من خیلی وقته این سریالو تموم کردم دنبال سریال هایی هستم که با موضوع همین فیلم باشه .میشه راهنمایی بکنید لطفا

 22. سینا :
  [ ۹۵/۰۷/۲۲ ]

  سلام. هر پنج شنبه قسمت های فصل دوازده چه ساعتی تو سایت قرار میدین؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۷/۲۲ ]

   سلام این فصل جمعه ها پخش میشه و تا ظهر در سایت قرار داده میشه.

   • سینا :
    [ ۹۵/۰۷/۲۳ ]

    ممنون از سایت خوبتون و اطلاع رسانی سریعتون

 23. amir :
  [ ۹۵/۰۷/۲۳ ]

  فصل ۱۲‌کی میاد جیگر؟؟؟؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۷/۲۴ ]

   اومده عزیز. در یک پست دیگه قرار دادم. سرچ کنید.

 24. mohmmad :
  [ ۹۵/۱۰/۲۳ ]

  سلام ممنونم از سایت خوبتون
  فقط اگر میشه لطف کنید link s11 e22 رو درست کنید مشکل داره ممنون

  • admin :
   [ ۹۵/۱۰/۲۳ ]

   سلام، لینک اصلاح شد. ممنون که اطلاع دادید.

 25. mina :
  [ ۹۶/۰۷/۰۱ ]

  سلام
  خسته نباشید.
  سه قسمت اول فصل ۴ را دانلود کردم ولی نصفه بودند.
  بعد از یجا دیگه دانلود کردم کامل بود.
  بیزحمت درستش کنید.

  • admin :
   [ ۹۶/۰۷/۰۲ ]

   سلام، مرسی.
   قسمت هایی که گفتید رو چک کردم مشکلی نداشتند.