• منتشر کننده فایل: linemovie
 • ژانر : درام، فانتزی، ترسناک
 • امتیاز : ۸٫۶/۱۰
 • زبان : انگلیسی + زیرنویس فارسی
 • کیفیت : 480p
 • فرمت : mkv
 • حجم : 150 مگابایت
 • محصول : The CW
 • وضعیت: پایان فصل یازدهم - تمدید برای فصل دوازدهم
دانلود سریال Supernatural فصل 11 قسمت 23
خلاصه داستان : ماجرای زندگی دو برادر است که در کودکی طی حادثه وحشتناکی مادر خود را از دست داده و پدرشان را هم گم کرده اند. حالا که به دو جوان رعنا تبدیل شده اند و شهر به شهر دنبال پدرشان می گردند. آن دو در مسیرشان مرتب با حوادث فرا واقعی روبرو می شوند که هیچ توضیح علمی ندارند. این دو باید بر تمام دشمنان، اعم از ارواح و اجنه و شیاطین، قاتلان روانی و دیوانه های گوش به فرمان اهریمن فائق آیند و خیر و سلامت و نیکی را حفظ نمایند.

 

 


لینک های دانلود فصل ۱


 

دانلود زیرنویس فصل ۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۲
دانلود فصل ۱ قسمت ۳
دانلود فصل ۱ قسمت ۴
دانلود فصل ۱ قسمت ۵
دانلود فصل ۱ قسمت ۶
دانلود فصل ۱ قسمت ۷
دانلود فصل ۱ قسمت ۸
دانلود فصل ۱ قسمت ۹
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۱ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۱ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۲۲

 


لینک های دانلود فصل ۲


 

دانلود زیرنویس فصل ۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۱
دانلود فصل ۲ قسمت ۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۳
دانلود فصل ۲ قسمت ۴
دانلود فصل ۲ قسمت ۵
دانلود فصل ۲ قسمت ۶
دانلود فصل ۲ قسمت ۷
دانلود فصل ۲ قسمت ۸
دانلود فصل ۲ قسمت ۹
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۲

 


لینک های دانلود فصل ۳


 

دانلود زیرنویس فصل ۳
دانلود فصل ۳ قسمت ۱
دانلود فصل ۳ قسمت ۲
دانلود فصل ۳ قسمت ۳
دانلود فصل ۳ قسمت ۴
دانلود فصل ۳ قسمت ۵
دانلود فصل ۳ قسمت ۶
دانلود فصل ۳ قسمت ۷
دانلود فصل ۳ قسمت ۸
دانلود فصل ۳ قسمت ۹
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۶

 


لینک های دانلود فصل ۴


 

دانلود زیرنویس فصل ۴
دانلود فصل ۴ قسمت ۱
دانلود فصل ۴ قسمت ۲
دانلود فصل ۴ قسمت ۳
دانلود فصل ۴ قسمت ۴
دانلود فصل ۴ قسمت ۵
دانلود فصل ۴ قسمت ۶
دانلود فصل ۴ قسمت ۷
دانلود فصل ۴ قسمت ۸
دانلود فصل ۴ قسمت ۹
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۲

 


لینک های دانلود فصل ۵


 

دانلود زیرنویس فصل ۵
دانلود فصل ۵ قسمت ۱
دانلود فصل ۵ قسمت ۲
دانلود فصل ۵ قسمت ۳
دانلود فصل ۵ قسمت ۴
دانلود فصل ۵ قسمت ۵
دانلود فصل ۵ قسمت ۶
دانلود فصل ۵ قسمت ۷
دانلود فصل ۵ قسمت ۸
دانلود فصل ۵ قسمت ۹
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۲

 


لینک های دانلود فصل ۶


 

دانلود زیرنویس فصل ۶
دانلود فصل ۶ قسمت ۱
دانلود فصل ۶ قسمت ۲
دانلود فصل ۶ قسمت ۳
دانلود فصل ۶ قسمت ۴
دانلود فصل ۶ قسمت ۵
دانلود فصل ۶ قسمت ۶
دانلود فصل ۶ قسمت ۷
دانلود فصل ۶ قسمت ۸
دانلود فصل ۶ قسمت ۹
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۲

 


لینک های دانلود فصل ۷


 

دانلود زیرنویس فصل ۷
دانلود فصل ۷ قسمت ۱
دانلود فصل ۷ قسمت ۲
دانلود فصل ۷ قسمت ۳
دانلود فصل ۷ قسمت ۴
دانلود فصل ۷ قسمت ۵
دانلود فصل ۷ قسمت ۶
دانلود فصل ۷ قسمت ۷
دانلود فصل ۷ قسمت ۸
دانلود فصل ۷ قسمت ۹
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۸


 

دانلود زیرنویس فصل ۸
دانلود فصل ۸ قسمت ۱
دانلود فصل ۸ قسمت ۲
دانلود فصل ۸ قسمت ۳
دانلود فصل ۸ قسمت ۴
دانلود فصل ۸ قسمت ۵
دانلود فصل ۸ قسمت ۶
دانلود فصل ۸ قسمت ۷
دانلود فصل ۸ قسمت ۸
دانلود فصل ۸ قسمت ۹
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۹


 

دانلود زیرنویس فصل ۹
دانلود فصل ۹ قسمت ۱
دانلود فصل ۹ قسمت ۲
دانلود فصل ۹ قسمت ۳
دانلود فصل ۹ قسمت ۴
دانلود فصل ۹ قسمت ۵
دانلود فصل ۹ قسمت ۶
دانلود فصل ۹ قسمت ۷
دانلود فصل ۹ قسمت ۸
دانلود فصل ۹ قسمت ۹
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۱۰


 

دانلود زیرنویس فصل ۱۰
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۲
 دانلود فصل ۱۰ قسمت ۳
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۴
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۵
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۶
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۷
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۸
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۹
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۱۱


 

دانلود زیرنویس فصل ۱۱
دانلود قسمت ۱
دانلود قسمت ۲
دانلود قسمت ۳
دانلود قسمت ۴
دانلود قسمت ۵
دانلود قسمت ۶
دانلود قسمت ۷
دانلود قسمت ۸
دانلود قسمت ۹
دانلود قسمت ۱۰
دانلود قسمت ۱۱
دانلود قسمت ۱۲
دانلود قسمت ۱۳
دانلود قسمت ۱۴
دانلود قسمت ۱۵
دانلود قسمت ۱۶
دانلود قسمت ۱۷
دانلود قسمت ۱۸
دانلود قسمت ۱۹
دانلود قسمت ۲۰
دانلود قسمت ۲۱
دانلود قسمت ۲۲
دانلود قسمت ۲۳
 • بازدید : 59,968 بازدید
 • 130 نظر
 • انتشار : ۰۶ خرداد ۹۵
 • دسته بندی : ,
 • نویسنده : admin
 1. محمد :
  [ ۹۴/۱۲/۱۴ ]

  سلام چرا قسمت ۱۶ فصل ۱۱ سوپر نچرال پخش نشد

  • admin :
   [ ۹۴/۱۲/۱۴ ]

   سلام
   فصل ۱۱ قسمت ۱۶
   در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۵ منتشر میشه.

  • مجید :
   [ ۹۵/۰۹/۱۳ ]

   با سلام و خسته نباشید خدمت شما
   سریال سوپر نشنال فصل ۱۲ تا قسمت ۷ اومده خواستم بدونم شما برای دانلود نمیذارید رو سایت؟
   با تشکر از سایت خوبتون

   • admin :
    [ ۹۵/۰۹/۱۳ ]

    سلام، فصل ۱۲ در یک پست دیگه هستش. از لیست سریال های خارجی سریال موردنظرتون رو انتخاب کنید.

 2. somi :
  [ ۹۴/۱۲/۲۴ ]

  لیبنک ۱۴-۱۵ خرابه رسیدگی کنید ممنون

  • admin :
   [ ۹۴/۱۲/۲۵ ]

   تست کردم ، مشکلی نداره.

 3. meli :
  [ ۹۵/۰۱/۰۳ ]

  سلام قسمتای ۱۶،۱۷،۱۸ فصل ۱۱ رو چرا نمیذارید ???

  • admin :
   [ ۹۵/۰۱/۰۳ ]

   سلام
   قسمت ۱۶ ، ۵ فروردین میاد قسمت های بعدی هم پنج شنبه هر هفته.

 4. علی :
  [ ۹۵/۰۱/۱۶ ]

  این سریال درمورد جهان ماورا میباشد ودرگیری دوبرادربااین جهان رانشان میدهد. جهان شیاطین فرشتگان اجنه خون آشام وارواح وهیولاهای تخیلی دیگر، البته سریال باجهان ماورا واقعی فرق دارد وبگونه صحیح آن نیست مثله اینکه جبرعیل فرشته وحی راموجودی حقه باز ومکارمعرفی میکند وشیاطین راموجوداتی نشان میدهدک درابتداانسان بوده وبعدازمرگ تبدیل به شیطان شدن وتصاویرخیالی ازآنها ترشیم نموده این سریال بیشترتخیلی میباشد

 5. SOHRAB 4247 :
  [ ۹۵/۰۱/۱۹ ]

  سلام

  و خسته نباشی

  میشه لطف کنید بگید سریال سوپر نشنال هر چند روزی یه قسمت جدید پخش میکنه

  و سریال TEEN WOLF فصل جدید هم دیگه داره و اگه داره کی وارد سایت میشه

  • admin :
   [ ۹۵/۰۱/۲۰ ]

   سلام، قسمت ۱۹ سریال Supernatural در تاریخ ۲۸-۰۴-۲۰۱۶ میاد.
   فصل ۶ سریال teen wolf در تاریخ ۲۹-۰۶-۲۰۱۶ میاد.

 6. مینا :
  [ ۹۵/۰۱/۲۶ ]

  ببخشید این ۲۸/۴/۲۰۱۶ به تاریخ شمسی کی میشه؟

 7. سحر :
  [ ۹۵/۰۱/۲۷ ]

  سلام قسمت ۱۹ از فصل ۱۱ این سریال کی منتشر میشه؟

 8. pardis :
  [ ۹۵/۰۱/۲۷ ]

  سلام قسمت ۱۹ سوپرنچرال نمیاد؟

 9. jensen :
  [ ۹۵/۰۱/۲۷ ]

  سلام من یکی از طرفدارای پروپا قرص آقای جنسن اکلس هستم میخواستم ببینم شما میتونید سریال فرشته تاریکی رو که ایشون توش بازی کرده برام بذارید چون خودم هرچی گشتم نتونستم پیدا کنم یا اینکه مشکل دانلود داشتن تورو خدا اینکارو برام بکنین ممنون میشم فقط فصل دومش رو هم بذارید بسه متشکرم

  • admin :
   [ ۹۵/۰۱/۲۷ ]

   سلام اسم انگلیسیش رو بنویسید.

 10. jensen :
  [ ۹۵/۰۱/۳۱ ]

  سلام اسمش dark angel هستش بازم ازتون ممنون

 11. آرزو :
  [ ۹۵/۰۲/۰۹ ]

  فصل اولش کجاست.من تازه میخوام قسمت اولو دانلود کنم

 12. امید :
  [ ۹۵/۰۲/۱۱ ]

  خیلی سریال جالبیه من که با این سریال حال میکنم.من و داداشم با هم این سریالو میبینیم .به نظر من این جزء بهترین سریال هایی که دیدم.بهترین سریال برکینگ بر با اختلاف او له به نظر من البته نظر منتقدان هم بهترین سریال تاریخه دومین سریال هم بین واکینگ دد و گیم اف ترونز بعد سومرنچرال البته من عاشق جنسن الکسم

 13. دانیال :
  [ ۹۵/۰۲/۱۱ ]

  ممنون که قسمت ۱۹ supernatural رو ک.گذاشتید

 14. jensen :
  [ ۹۵/۰۲/۱۳ ]

  سلام قسمت بیستم فصل یازده کی میاد؟اصلا هر چند وقت یکبار قسمت جدید پخش میکنن؟

 15. ali :
  [ ۹۵/۰۲/۱۷ ]

  سلام و خسته نباشد بابت تمام زحماتی که میکشید.

  کیفیت فیلم ها عالیه زیرنویس عالیه همه چی سایت عالیه… فقط من ی سوال داشتم که مثلا شما خود سریال سوپرنچرال رو از کدوم سایت در میارین؟؟؟ از سایت اصلیش؟؟؟
  منتظر جوابتون هستم ۳>

  • admin :
   [ ۹۵/۰۲/۱۷ ]

   سلام مرسی، از سایت های خارجی.

 16. jensen :
  [ ۹۵/۰۲/۲۳ ]

  سلام میخواستم ازتون خواهش کنم از فصل اول تا آخرین قسمت فصل ۱۱ که پخش شده با کیفیت HD یا حداقل ۷۲۰p بذارین ای کیفیت خیلی پایینه ی خواهش دیگه اینکه زیرنویس ها رو مرتب کنید الان رفتم زیرنویس دوتا قسمت از فصل دوم رو دانلود کنم بعضی قسمتا اصن نبودن،لیستشونم که نامنظم بود بعد اون زیرنویسایی هم که نوشته بود برای همه ی قسمتاس هرکاری کردم دان نشد ازتون خواهش میکنم حتما به این دو مورد رسیدگی کنید حتما حتما با کیفیت بالاتر بذارید خواهش میکنم ممنون

  • admin :
   [ ۹۵/۰۲/۲۳ ]

   سلام، مورد اول که در حال حاضر امکانش نیست و انشالا برای فصل های بعدی اینکارو خواهیم کرد.
   زیرنویس هم که دست ما نیست و خود مترجم ها در سایت مرجع قرار میدن.

 17. حسین :
  [ ۹۵/۰۲/۲۹ ]

  سلام این قسمت ۲۲ کی میاد دارم دیونه میشم

 18. SOHRAB 4247 :
  [ ۹۵/۰۲/۲۹ ]

  سلام
  میشه لطف کنید بگید قسمت ۲۲ سریال سوپر نشنال رو کی تو سایتتون میزارید
  ممنون بخاطر سایت باحال بروزتون
  اگه سریالی مشابه این سریال میشناسید بهم معرفی کنید

  • admin :
   [ ۹۵/۰۲/۳۰ ]

   سلام ، امروز به محض انتشار در سایت قرار میدم.

 19. حسام :
  [ ۹۵/۰۲/۳۰ ]

  با اتفاقاتی که توی این قسمتش افتاد فک کنم تا ۱۰ تا فصل دیگه ادامه پیدا کنه …

  ممنون از هستی دی ال

 20. سلام :
  [ ۹۵/۰۲/۳۰ ]

  سلام
  آیا قسمت ۲۲ فصل ۱۱، آخرین قسمت فصل بود؟ یا قسمت ۲۳ هم هست؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۲/۳۱ ]

   سلام، قسمت ۲۳ اخرین قسمت فصل ۱۱ هستش که پنجشنبه هفته بعد پخش میشه.

 21. Nadia :
  [ ۹۵/۰۲/۳۰ ]

  سایتتون عااااااااااااالیه
  مرسى از اینکه سریع به روز میشین، میخواستم بدونم اطلاعى از فصل ١٢ اینکه پخش میشه یانه ؟ زمان پخشش دارین یا نه چون فصل ١١ هم که دیگه کم کم تمومه …
  با مرسسسسسسسسسسسسسسسى

  • admin :
   [ ۹۵/۰۲/۳۱ ]

   خواهش میکنم، بله برای فصل ۱۲ تمدید شده. اطلاعی از زمان پخشش ندارم.

 22. مهیار :
  [ ۹۵/۰۲/۳۱ ]

  سلام میشه بگید که ایا این فصل تموم میشه سریال یا تمدید شده
  و ممنون بابت سایت عالیتون

  • admin :
   [ ۹۵/۰۲/۳۱ ]

   سلام، برای فصل ۱۲ تمدید شده.

 23. kamran :
  [ ۹۵/۰۳/۰۲ ]

  سلام.مرسی بابت سریالهای کامل و زیر نویسهای خوبتون امیدوارم همیشه موفق باشید و همینطور خوب کارتون رو ادامه بدید

 24. وحید :
  [ ۹۵/۰۳/۰۲ ]

  sسلام مرسی بابت همه ی زحمتاتون و من طرفدار سایتتونم….دمتون گرررم

 25. mohsen :
  [ ۹۵/۰۳/۰۴ ]

  سلام.ممنون از سایت خیلی بروز شده و خوبتون.زیر نویسهای قسمت اخر فیلم سوپرنشنال و شیلد و فلش دانلود نمیشن و پیغام خطا میدن.لطفا بررسی کنید.ممنون

  • admin :
   [ ۹۵/۰۳/۰۴ ]

   سلام، چک کردم در حال حاضر مشکلی ندارند.
   گاهی اوقات ممکنه این مشکل بصورت موقتی پیش بیاد که البته با چند بار امتحان کردن برطرف میشه.
   بازم مشکلی بود در تلگرام اطلاع بدید.

 26. SOHRAB 4247 :
  [ ۹۵/۰۳/۰۴ ]

  سلام ادمین جان
  قسمت جدید کی میزارید

  • admin :
   [ ۹۵/۰۳/۰۴ ]

   سلام عزیز.
   پنج شنبه میاد.

 27. مهدی :
  [ ۹۵/۰۳/۰۵ ]

  اخه این چه وضعشه اینهمه نشستم دانلود کردم اونوقت زیرنویسش چیزای ناخانا و چرت و پرت نشون میده لطفا برسی کنید زینویس های فصل ۲ و ۳ زو

  • admin :
   [ ۹۵/۰۳/۰۵ ]

   دوست عزیز، این زیرنویس هارو ما قرار نمیدیم خود مترجم ها در سایت مرجع قرار میدن.
   مشکلات مربوط به حروف ناخوانا هم معمولا مربوط به سیستم و پلیر خودتون هستش در اینترنت سرچ کنید آموزشش هست.

 28. حسام :
  [ ۹۵/۰۳/۰۵ ]

  ادمین .. این سریالو بذار در اولویت اول … وقتی طرفداراش تا ۱۲ فصل دنبالش کردن ینی همشون معتادن 🙂 ..معتادان را دریابید 🙂 …
  من خودم با این که میدونم پنج شنبه میاد ولی از چهارشنبه صبح دارم این صفحه رو ریفرش میکنم 🙂 …

  با تشکر فراوان

 29. admin :
  [ ۹۵/۰۳/۰۵ ]

  سلام عزیز. خواهش میکنم. سلامت باشی
  این تبلیغ برای هر آی پی در اصل باید یکبار فقط نمایش داده بشه.
  برای اینکه از پس مخارج بر بیایم مجبوریم عزیز.
  اگر کاربرانمون همکاری کنند که تبلیغات رو کم میکنیم ولی خب همکاری نمیکنن و مجبور به انجام اینکار ها میشیم.
  تعداد کمی از دوستان هم که همکاری می کنند لطفا فقط یکبار بر روی هر تبلیغ کلیک کنید بیشتر از اون حساب نمیشه و فایده ای برای ما نداره و شما هم اینجوری اذیت میشید.

 30. Marmar :
  [ ۹۵/۰۳/۰۵ ]

  سلام قسمت ۲۲ آخرین قسمت این فصلش بود؟؟؟

 31. Marmar :
  [ ۹۵/۰۳/۰۵ ]

  کامنتای بالارو خوندم متوجه شدم قسمت آخره این فصل نیس قسمت ۲۲٫٫???

 32. علی :
  [ ۹۵/۰۳/۰۶ ]

  سلام این سریال برای فصل بعد تمدید شده ?

 33. ali :
  [ ۹۵/۰۳/۰۶ ]

  سلام و خسته نباشید.
  فصل ۱۲ کی میاد؟؟ :)))
  کدوم روزها میاد؟؟

 34. M.ab :
  [ ۹۵/۰۳/۰۶ ]

  سلام.زیرنویس قسمت ۲۳ فصل ۱۱ کی اضافه میشه؟

 35. علیرضا :
  [ ۹۵/۰۳/۰۷ ]

  اخه تو ک نمیدونی نگو از اون الهام گرفتن چرا ارزش ی فیلم رو پایین میاری الان ۱۱ ساله سوپرنچرال داره ساخته میشه کنستانتین واسه ۲۰۱۴ هست اخه میشه مگه از کجا داریم اگه داریم والا ب جد کستیل اینجور نیس ب روح کم فتوح نامرد کراولی اینجوری نیس

  • hossnieh :
   [ ۹۵/۰۴/۰۱ ]

   این سریال ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۵ قسمت اولش پخش شده قابل توجه اون دسته از دوستان که نمی دونن این سریال قدمتش بیش از ده سال خیلی از ماها با این سریال بزرگ شدیم و با این سریال زندگی کردیم انصاف نیست این سریال رو با ی مشت سریال تازه به دوران رسیده قیاس کرد خود سریال به اندازه کافی محبوب و سرشناس هست دیگه نیازی به همزاد پنداری نداره

  • مهری :
   [ ۹۵/۰۶/۱۱ ]

   البته فیلم کنستانتین هم محصول سال ۲۰۰۵ هست

 36. Omid :
  [ ۹۵/۰۳/۰۷ ]

  سلام. فصل ۱۲ این سریال کی پخش میشه ؟

 37. مهیار :
  [ ۹۵/۰۳/۰۸ ]

  سلام مجدد
  ممنون از سایت خوبتون که تو این شرایط به روز هستید و تشکر جانانه بابت رایگان بودن سایتتون
  از طرف خودم و بقیه دوستان از شما تشکر می کنم و خسته نباشی میگم
  امیدورام موفق باشید و اینکه بعد از به روز رسانیه سایتتون عالی تر شده
  فقط یه انجمن بسازید که در مورد سریال ها و فیلم های جدید بحث و گفتگو بشه عالی میشه
  با تشکر
  مهیار.ش

  • admin :
   [ ۹۵/۰۳/۰۸ ]

   سلام، خواهش میکنم.
   انشالا در آینده

 38. mb :
  [ ۹۵/۰۳/۱۰ ]

  سلام.ممنون ازاینکه تمامی قسمت هارو گذاشتین.
  آیا فصل ۱۲ هم داره این سریال؟

 39. mohamad :
  [ ۹۵/۰۳/۱۱ ]

  سوپر نچرال سیزن ۱۱ قسمت ۲۴ هم داره آیا ؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۳/۱۱ ]

   نه عزیز این فصل تموم شده. لطفا وضعیت سریال رو نگاه کنید.

 40. rose :
  [ ۹۵/۰۳/۱۲ ]

  سلام، من چند ساله این سریالو دارم دنبال میکنم و کل فصل هاشو تا الان تو آرشیوم دارم و دیدم، از نظر من فیلم فوق العاده ایه. هم هیجان انگیزه و هم ترسناک و در کنارش یه جورایی درام و رمانتیکه. من خیلی دوسش دارم و به نظرم خیلی سناریوی جالبی داره و حیفه تمام شه،فکر کنم کارگردانشم مثل من فکر میکنه که دلش نمیاد تمامش کنه.یکم با عقاید مذهبی ما فاصله داره .زیاده روی و کفر از نظر مسلمانان زیاد در این فیلم دیده میشه ولی همین جاه طلبی نویسنده است که فیلم رو جذاب کرده.خلاصه ارزش دیدن داره ولی باید از فصل اول حتما دیده شه تا بتونی باهاش ارتباط برقرار کنی.موفق باشی

 41. SOHRAB 4247 :
  [ ۹۵/۰۳/۱۳ ]

  سلام فصل جدید کی شروع

 42. alireza :
  [ ۹۵/۰۳/۱۶ ]

  و این داستان سر دراز دارد.
  پیر شدیم پای این سریال
  مرسی از سایت خوبتون

 43. Mahdi :
  [ ۹۵/۰۳/۱۹ ]

  بهترین سریالیه که تاحالادیدم بقول دوستمون پیرشدیم پاش
  ممنون ازسایت خوبتون

 44. mobina :
  [ ۹۵/۰۳/۲۳ ]

  سلام. میخواستم ببینم تو این سبک سریال سریال دیگه ای هم دارید؟
  ممنون

 45. محمد :
  [ ۹۵/۰۳/۲۵ ]

  سلام چرا فصل ۴دانلود نمیشه قسمتاش؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۳/۲۵ ]

   سلام، چک کردم لینک ها مشکلی ندارند.
   مشکل از طرف خودتون هستش.

 46. rose :
  [ ۹۵/۰۳/۲۵ ]

  سلام،خواهشا به محض اومدن فصل ۱۲،بزاریدش. من کل فصل هاشو دنبال کردم.خیلی کنجکاوم بعد خدا و تاریکی ، دیگه نویسنده با چی میخواد سوپرایزمون کنه.کارگردان هم مثل من عاشق این دو تا برادره.میخواد همینطور فیلم و کش بده ، اون خسته نشه ما هم خسته نمیشیم و پیگیریم.خسته نباشه واقعا،شما هم خسته نباشید که فیلم رو با زیرنویس عالی در اختیارمون قرار میدین.ممنون

 47. احمد :
  [ ۹۵/۰۳/۳۰ ]

  سایتتون عالیه ممنون

 48. نیاز :
  [ ۹۵/۰۳/۳۱ ]

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  ببخشید می شه زیرنویس فارسی بزارین

  • admin :
   [ ۹۵/۰۳/۳۱ ]

   سلام، خواهش میکنم.
   لینک زیرنویس های فارسی در بالای لینک های دانلود هستش.

 49. نیاز :
  [ ۹۵/۰۴/۰۱ ]

  ممنون
  ببخشید فصل ۱۲ هم مثل فصل ۱۱ تابستان بعدی میاد؟

 50. Matin :
  [ ۹۵/۰۴/۰۶ ]

  سلام. فصل ۱۲ سوپرنچرال کی پخش میشه

 51. amirali :
  [ ۹۵/۰۴/۰۶ ]

  slm merC az sitw khobetoon vaghan alie mikhastam begam fasl 7 episode 21 ndare mizani dan she episode 22 dan mishe lotfan dorostesh konid

  • admin :
   [ ۹۵/۰۴/۰۶ ]

   سلام
   قسمت ۲۱ اضافه شد، ممنون از گزارشتون.

 52. میلاد :
  [ ۹۵/۰۴/۱۰ ]

  بهترین سایت فارسی . درود به شما

 53. sami :
  [ ۹۵/۰۴/۱۱ ]

  سلام ممنون از سایته عالی و زیباتون ادمین جان این زیر نویسا تو بعضی فصلا یا زودتر از مکالمه توفیلم زیرنویس میشه یا بعده اینکه مکالمه تموم میشه زیرنویس میاد
  اگه میشه رسیدگی کنین یاهم بگید مشکل از کجاست.
  مرسی خیلی گلی

  • admin :
   [ ۹۵/۰۴/۱۱ ]

   سلام عزیز. اگر زیرنویس دیگه ای برای اون قسمت هست دانلود و امتحان کن.
   یا هم از طریق کلید های میانبر پلیر میتونید زیرنویس رو تنظیم کنید. (در گوگل سرچ کنید)

 54. میلاد :
  [ ۹۵/۰۴/۱۲ ]

  سلام
  قسمت ۱ فصل ۹ رو دانلود کردم ولی تصویر نداره!باهربرنامه ایم باز نمیشه لطفا ج منو بدید
  باتشکراز سایت خیلی خیلی خوبتون

  • admin :
   [ ۹۵/۰۴/۱۳ ]

   سلام، چک کردم فایل مشکلی نداره. شاید ناقص دانلود شده باشه.

 55. مهران :
  [ ۹۵/۰۴/۱۳ ]

  سلام فصل ۱۲ این سریال کی میاد تو تابستون میاد یا میره واسه پاییز ممنون میشم بگید

 56. Nafis :
  [ ۹۵/۰۴/۱۸ ]

  سلام. خود شبکه cw اعلام کرده که فصل ۱۲ این سریال ۱۳ اکتبر شروع به پخش میشه….بی صبرانه منتظریم….

 57. طهورا :
  [ ۹۵/۰۴/۲۴ ]

  از سریال خوشم میومد تا این جایی که خدا رو اینطوری وارد داستان کردن دیگه واقعا حالم بهم خورد ! اصلا نتونستم کامل نگاه کنم چن قسمت آخر رو ! دیگه هم بقیه شو دانلود نمی کنم!

 58. نانی :
  [ ۹۵/۰۴/۳۱ ]

  ادمین جان سلام لطفافصل ۱۲وبذاریننننننننننننن توروخداااااااااامردممممممم

  • admin :
   [ ۹۵/۰۴/۳۱ ]

   سلام
   زمان پخش فصل ۱۲ سریال Supernatural

   ۲۳ مهر ۹۵

  • فرهاد :
   [ ۹۵/۰۵/۰۴ ]

   باو به روح بابی نیومده به جد مشترک وینچسترا نیومده به هابیل نیومده به قابیل نیومده لطفا قبل از اینکه نظر بدید حداقل سریالو گوگل کنید .

 59. فرهاد :
  [ ۹۵/۰۵/۰۴ ]

  اقا من از طرفدارای پرو پا قرصه این سریالم . تک تک قسمتاشو دیدم و از نظر من نویسنده با این حرکتی که خدا رو وارد سریال کرد دیگه تهش میتونه فصل ۱۲ بسازه و در واقع با این حرکت تموم شدن سریال در فصل ۱۲ قطعی کرد چون در واقع برای حل هر مشکلی میتونن از خدا کمک بگیرن و هیچ چیزیم قاعدتا نباید بتونه خدا و خواهر خدارو نابود کنه پس از اخرین فصل این سریال لذت ببرید !! 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁

 60. مهدی :
  [ ۹۵/۰۵/۰۹ ]

  سلام.ادمین احتمالش هست سریال تو فصل دوازده تموم شه یا فصل بعدیم میاد؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۵/۱۰ ]

   سلام، در حال حاضر اطلاعی ندارم عزیز.

 61. فرزاد :
  [ ۹۵/۰۵/۱۱ ]

  بسیار بسیار بسیار سپاس و قدر دانی

 62. نیکا :
  [ ۹۵/۰۵/۱۴ ]

  این سریال عالیه من عاشقشم کاش تمومش نکنن

 63. zedquan :
  [ ۹۵/۰۶/۰۳ ]

  عالی بود ممنونم از اینکه لینک ها رو رایگان قرار دادید اونهم بصورت مستقیم.
  با ارزوی بهترین ها برای شما

 64. مجتبی :
  [ ۹۵/۰۶/۰۴ ]

  سلام
  میخواستم اول از همه به خاطر سایت خوبتون تشکر کنم.
  دوم اینکه میخوام ازتون بخوام که اگر ممکنه زیر نویس انگللیسی رو هم قرار بدین

  • admin :
   [ ۹۵/۰۶/۰۶ ]

   سلام ، خواهش میکنم.
   اگر عبارت farsi_persian رو از آخر لینک زیرنویس حذف کنید به تمام زیرنویس ها می توانید دسترسی داشته باشید.

 65. angel of the loard :
  [ ۹۵/۰۶/۰۷ ]

  سلام
  خسته نباشید قسمت ۲۰ احیانا مشکل نداره سه بار دانلود کردم هر دفعه وسطش قطع میشه سرعت اینترنتم مشکل نداره بقیه قسمتا بدون مشکل دانلود شد

  • admin :
   [ ۹۵/۰۶/۰۷ ]

   سلام، زنده باشید.
   قسمت ۲۰ کدوم فصل ؟

 66. abas :
  [ ۹۵/۰۶/۱۶ ]

  ادمین من عاشق والکین دد هستم بازیه تاج و تختو بریکینگ بد گاتهام والکینگز هم کامل دیدم میشه یه سریال معرفی کنی ک مث اینا باهاش ارتباط برقرار کنم؟

 67. abas :
  [ ۹۵/۰۶/۱۷ ]

  لوکاس هود؟ اونم دیدم متاسفانه
  سریال دیگه ای نیس؟ الان چی ببینم پس

  • admin :
   [ ۹۵/۰۶/۱۸ ]

   The Strain
   Person of Interest
   The Last Ship
   The Blacklist
   The 100
   The Flash
   Arrow

 68. abas :
  [ ۹۵/۰۶/۱۸ ]

  arow و blacklist رو دیدم. بقیشم حتما میبینم مرسی ادمین خیلی لطف کردی

 69. کیمیا :
  [ ۹۵/۰۶/۱۹ ]

  زمان پخش فصل ۱۲ کیه؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۶/۲۰ ]

   در صفحه اول سایت زمان پخش سریال ها نوشته شده.

 70. عباس :
  [ ۹۵/۰۶/۲۱ ]

  سلام – از فصل ۱۲ خبری نیست ؟
  از والکینگ دد چی >؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۶/۲۱ ]

   سلام، در صفحه اول سایت زمان پخش فصل جدید سریال ها نوشته شده.

 71. محمدرضا :
  [ ۹۵/۰۷/۰۴ ]

  باعرض سلام و خسته نباشید.من خیلی وقته این سریالو تموم کردم دنبال سریال هایی هستم که با موضوع همین فیلم باشه .میشه راهنمایی بکنید لطفا

 72. سینا :
  [ ۹۵/۰۷/۲۲ ]

  سلام. هر پنج شنبه قسمت های فصل دوازده چه ساعتی تو سایت قرار میدین؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۷/۲۲ ]

   سلام این فصل جمعه ها پخش میشه و تا ظهر در سایت قرار داده میشه.

   • سینا :
    [ ۹۵/۰۷/۲۳ ]

    ممنون از سایت خوبتون و اطلاع رسانی سریعتون

 73. amir :
  [ ۹۵/۰۷/۲۳ ]

  فصل ۱۲‌کی میاد جیگر؟؟؟؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۷/۲۴ ]

   اومده عزیز. در یک پست دیگه قرار دادم. سرچ کنید.

 74. mohmmad :
  [ ۹۵/۱۰/۲۳ ]

  سلام ممنونم از سایت خوبتون
  فقط اگر میشه لطف کنید link s11 e22 رو درست کنید مشکل داره ممنون

  • admin :
   [ ۹۵/۱۰/۲۳ ]

   سلام، لینک اصلاح شد. ممنون که اطلاع دادید.

 75. mina :
  [ ۹۶/۰۷/۰۱ ]

  سلام
  خسته نباشید.
  سه قسمت اول فصل ۴ را دانلود کردم ولی نصفه بودند.
  بعد از یجا دیگه دانلود کردم کامل بود.
  بیزحمت درستش کنید.

  • admin :
   [ ۹۶/۰۷/۰۲ ]

   سلام، مرسی.
   قسمت هایی که گفتید رو چک کردم مشکلی نداشتند.

X

عضویت در کانال تلگرام

¤