• منتشر کننده فایل: linemovie
 • ژانر : درام، فانتزی، ترسناک
 • امتیاز : ۸٫۶/۱۰
 • زبان : انگلیسی + زیرنویس فارسی
 • کیفیت : 480p
 • فرمت : mkv
 • حجم : 150 مگابایت
 • محصول : The CW
 • وضعیت: پایان فصل یازدهم - تمدید برای فصل دوازدهم
دانلود سریال Supernatural فصل 11 قسمت 23
خلاصه داستان : ماجرای زندگی دو برادر است که در کودکی طی حادثه وحشتناکی مادر خود را از دست داده و پدرشان را هم گم کرده اند. حالا که به دو جوان رعنا تبدیل شده اند و شهر به شهر دنبال پدرشان می گردند. آن دو در مسیرشان مرتب با حوادث فرا واقعی روبرو می شوند که هیچ توضیح علمی ندارند. این دو باید بر تمام دشمنان، اعم از ارواح و اجنه و شیاطین، قاتلان روانی و دیوانه های گوش به فرمان اهریمن فائق آیند و خیر و سلامت و نیکی را حفظ نمایند.

 

 


لینک های دانلود فصل ۱


 

دانلود زیرنویس فصل ۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۲
دانلود فصل ۱ قسمت ۳
دانلود فصل ۱ قسمت ۴
دانلود فصل ۱ قسمت ۵
دانلود فصل ۱ قسمت ۶
دانلود فصل ۱ قسمت ۷
دانلود فصل ۱ قسمت ۸
دانلود فصل ۱ قسمت ۹
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۱ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۱ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۲۲

 


لینک های دانلود فصل ۲


 

دانلود زیرنویس فصل ۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۱
دانلود فصل ۲ قسمت ۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۳
دانلود فصل ۲ قسمت ۴
دانلود فصل ۲ قسمت ۵
دانلود فصل ۲ قسمت ۶
دانلود فصل ۲ قسمت ۷
دانلود فصل ۲ قسمت ۸
دانلود فصل ۲ قسمت ۹
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۲

 


لینک های دانلود فصل ۳


 

دانلود زیرنویس فصل ۳
دانلود فصل ۳ قسمت ۱
دانلود فصل ۳ قسمت ۲
دانلود فصل ۳ قسمت ۳
دانلود فصل ۳ قسمت ۴
دانلود فصل ۳ قسمت ۵
دانلود فصل ۳ قسمت ۶
دانلود فصل ۳ قسمت ۷
دانلود فصل ۳ قسمت ۸
دانلود فصل ۳ قسمت ۹
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۶

 


لینک های دانلود فصل ۴


 

دانلود زیرنویس فصل ۴
دانلود فصل ۴ قسمت ۱
دانلود فصل ۴ قسمت ۲
دانلود فصل ۴ قسمت ۳
دانلود فصل ۴ قسمت ۴
دانلود فصل ۴ قسمت ۵
دانلود فصل ۴ قسمت ۶
دانلود فصل ۴ قسمت ۷
دانلود فصل ۴ قسمت ۸
دانلود فصل ۴ قسمت ۹
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۲

 


لینک های دانلود فصل ۵


 

دانلود زیرنویس فصل ۵
دانلود فصل ۵ قسمت ۱
دانلود فصل ۵ قسمت ۲
دانلود فصل ۵ قسمت ۳
دانلود فصل ۵ قسمت ۴
دانلود فصل ۵ قسمت ۵
دانلود فصل ۵ قسمت ۶
دانلود فصل ۵ قسمت ۷
دانلود فصل ۵ قسمت ۸
دانلود فصل ۵ قسمت ۹
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۲

 


لینک های دانلود فصل ۶


 

دانلود زیرنویس فصل ۶
دانلود فصل ۶ قسمت ۱
دانلود فصل ۶ قسمت ۲
دانلود فصل ۶ قسمت ۳
دانلود فصل ۶ قسمت ۴
دانلود فصل ۶ قسمت ۵
دانلود فصل ۶ قسمت ۶
دانلود فصل ۶ قسمت ۷
دانلود فصل ۶ قسمت ۸
دانلود فصل ۶ قسمت ۹
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۶ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۶ قسمت ۲۲

 


لینک های دانلود فصل ۷


 

دانلود زیرنویس فصل ۷
دانلود فصل ۷ قسمت ۱
دانلود فصل ۷ قسمت ۲
دانلود فصل ۷ قسمت ۳
دانلود فصل ۷ قسمت ۴
دانلود فصل ۷ قسمت ۵
دانلود فصل ۷ قسمت ۶
دانلود فصل ۷ قسمت ۷
دانلود فصل ۷ قسمت ۸
دانلود فصل ۷ قسمت ۹
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۷ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۷ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۸


 

دانلود زیرنویس فصل ۸
دانلود فصل ۸ قسمت ۱
دانلود فصل ۸ قسمت ۲
دانلود فصل ۸ قسمت ۳
دانلود فصل ۸ قسمت ۴
دانلود فصل ۸ قسمت ۵
دانلود فصل ۸ قسمت ۶
دانلود فصل ۸ قسمت ۷
دانلود فصل ۸ قسمت ۸
دانلود فصل ۸ قسمت ۹
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۸ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۸ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۹


 

دانلود زیرنویس فصل ۹
دانلود فصل ۹ قسمت ۱
دانلود فصل ۹ قسمت ۲
دانلود فصل ۹ قسمت ۳
دانلود فصل ۹ قسمت ۴
دانلود فصل ۹ قسمت ۵
دانلود فصل ۹ قسمت ۶
دانلود فصل ۹ قسمت ۷
دانلود فصل ۹ قسمت ۸
دانلود فصل ۹ قسمت ۹
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۹ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۹ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۱۰


 

دانلود زیرنویس فصل ۱۰
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۲
 دانلود فصل ۱۰ قسمت ۳
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۴
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۵
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۶
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۷
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۸
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۹
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۱۰ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۱۱


 

دانلود زیرنویس فصل ۱۱
دانلود قسمت ۱
دانلود قسمت ۲
دانلود قسمت ۳
دانلود قسمت ۴
دانلود قسمت ۵
دانلود قسمت ۶
دانلود قسمت ۷
دانلود قسمت ۸
دانلود قسمت ۹
دانلود قسمت ۱۰
دانلود قسمت ۱۱
دانلود قسمت ۱۲
دانلود قسمت ۱۳
دانلود قسمت ۱۴
دانلود قسمت ۱۵
دانلود قسمت ۱۶
دانلود قسمت ۱۷
دانلود قسمت ۱۸
دانلود قسمت ۱۹
دانلود قسمت ۲۰
دانلود قسمت ۲۱
دانلود قسمت ۲۲
دانلود قسمت ۲۳
 • بازدید : 65,045 بازدید
 • 130 نظر
 • انتشار : ۰۶ خرداد ۹۵
 • دسته بندی : ,
 • نویسنده : admin
 1. فرزاد :
  [ ۹۵/۰۵/۱۱ ]

  بسیار بسیار بسیار سپاس و قدر دانی

 2. نیکا :
  [ ۹۵/۰۵/۱۴ ]

  این سریال عالیه من عاشقشم کاش تمومش نکنن

 3. zedquan :
  [ ۹۵/۰۶/۰۳ ]

  عالی بود ممنونم از اینکه لینک ها رو رایگان قرار دادید اونهم بصورت مستقیم.
  با ارزوی بهترین ها برای شما

 4. مجتبی :
  [ ۹۵/۰۶/۰۴ ]

  سلام
  میخواستم اول از همه به خاطر سایت خوبتون تشکر کنم.
  دوم اینکه میخوام ازتون بخوام که اگر ممکنه زیر نویس انگللیسی رو هم قرار بدین

  • admin :
   [ ۹۵/۰۶/۰۶ ]

   سلام ، خواهش میکنم.
   اگر عبارت farsi_persian رو از آخر لینک زیرنویس حذف کنید به تمام زیرنویس ها می توانید دسترسی داشته باشید.

 5. angel of the loard :
  [ ۹۵/۰۶/۰۷ ]

  سلام
  خسته نباشید قسمت ۲۰ احیانا مشکل نداره سه بار دانلود کردم هر دفعه وسطش قطع میشه سرعت اینترنتم مشکل نداره بقیه قسمتا بدون مشکل دانلود شد

  • admin :
   [ ۹۵/۰۶/۰۷ ]

   سلام، زنده باشید.
   قسمت ۲۰ کدوم فصل ؟

 6. abas :
  [ ۹۵/۰۶/۱۶ ]

  ادمین من عاشق والکین دد هستم بازیه تاج و تختو بریکینگ بد گاتهام والکینگز هم کامل دیدم میشه یه سریال معرفی کنی ک مث اینا باهاش ارتباط برقرار کنم؟

 7. abas :
  [ ۹۵/۰۶/۱۷ ]

  لوکاس هود؟ اونم دیدم متاسفانه
  سریال دیگه ای نیس؟ الان چی ببینم پس

  • admin :
   [ ۹۵/۰۶/۱۸ ]

   The Strain
   Person of Interest
   The Last Ship
   The Blacklist
   The 100
   The Flash
   Arrow

 8. abas :
  [ ۹۵/۰۶/۱۸ ]

  arow و blacklist رو دیدم. بقیشم حتما میبینم مرسی ادمین خیلی لطف کردی

 9. کیمیا :
  [ ۹۵/۰۶/۱۹ ]

  زمان پخش فصل ۱۲ کیه؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۶/۲۰ ]

   در صفحه اول سایت زمان پخش سریال ها نوشته شده.

 10. عباس :
  [ ۹۵/۰۶/۲۱ ]

  سلام – از فصل ۱۲ خبری نیست ؟
  از والکینگ دد چی >؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۶/۲۱ ]

   سلام، در صفحه اول سایت زمان پخش فصل جدید سریال ها نوشته شده.

 11. محمدرضا :
  [ ۹۵/۰۷/۰۴ ]

  باعرض سلام و خسته نباشید.من خیلی وقته این سریالو تموم کردم دنبال سریال هایی هستم که با موضوع همین فیلم باشه .میشه راهنمایی بکنید لطفا

 12. سینا :
  [ ۹۵/۰۷/۲۲ ]

  سلام. هر پنج شنبه قسمت های فصل دوازده چه ساعتی تو سایت قرار میدین؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۷/۲۲ ]

   سلام این فصل جمعه ها پخش میشه و تا ظهر در سایت قرار داده میشه.

   • سینا :
    [ ۹۵/۰۷/۲۳ ]

    ممنون از سایت خوبتون و اطلاع رسانی سریعتون

 13. amir :
  [ ۹۵/۰۷/۲۳ ]

  فصل ۱۲‌کی میاد جیگر؟؟؟؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۷/۲۴ ]

   اومده عزیز. در یک پست دیگه قرار دادم. سرچ کنید.

 14. mohmmad :
  [ ۹۵/۱۰/۲۳ ]

  سلام ممنونم از سایت خوبتون
  فقط اگر میشه لطف کنید link s11 e22 رو درست کنید مشکل داره ممنون

  • admin :
   [ ۹۵/۱۰/۲۳ ]

   سلام، لینک اصلاح شد. ممنون که اطلاع دادید.

 15. mina :
  [ ۹۶/۰۷/۰۱ ]

  سلام
  خسته نباشید.
  سه قسمت اول فصل ۴ را دانلود کردم ولی نصفه بودند.
  بعد از یجا دیگه دانلود کردم کامل بود.
  بیزحمت درستش کنید.

  • admin :
   [ ۹۶/۰۷/۰۲ ]

   سلام، مرسی.
   قسمت هایی که گفتید رو چک کردم مشکلی نداشتند.