• منتشر کننده فایل: linemovie
 • ژانر : کمدی
 • امتیاز : 7.7/10
 • زبان : انگلیسی
 • کیفیت : 480p - 720p x265
 • فرمت : mkv
 • حجم : 70 - 300 مگابایت
 • محصول : FOX
 • وضعیت: به اتمام رسیده
دانلود سریال New Girl فصل 7 قسمت 8
خلاصه داستان : داستان سریال درباره یک دختری به نام جسیکا است که نقش او را زویی دچانل بازی می کند. او یک دختر بسیار قابل ستایش و خوب است که بعد از ۲۰ سالگی و قطع رابطه با دوستش به جای جدید نقل مکان می کند. در همان جا با چند نفر آشنا می شود که در نهایت دوست جسیکا خواهند شد و روند داستان را تشکیل می دهد. این افراد به جسیکا کمک می کنند تا خودش را پیدا کند و به او طریقه درست زندگی کردن، عشق ورزیدن و کار کردن را یاد می دهند اما انگاری خودشان قرار است درس زندگی را یاد بگیرند …

 

 


لینک های دانلود فصل ۱


 

دانلود زیرنویس فصل ۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۲
دانلود فصل ۱ قسمت ۳
دانلود فصل ۱ قسمت ۴
دانلود فصل ۱ قسمت ۵
دانلود فصل ۱ قسمت ۶
دانلود فصل ۱ قسمت ۷
دانلود فصل ۱ قسمت ۸
دانلود فصل ۱ قسمت ۹
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۱ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۱ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۱ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۱ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۱ قسمت ۲۳
دانلود فصل ۱ قسمت ۲۴

 


لینک های دانلود فصل ۲


 

دانلود زیرنویس فصل ۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۱
دانلود فصل ۲ قسمت ۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۳
دانلود فصل ۲ قسمت ۴
دانلود فصل ۲ قسمت ۵
دانلود فصل ۲ قسمت ۶
دانلود فصل ۲ قسمت ۷
دانلود فصل ۲ قسمت ۸
دانلود فصل ۲ قسمت ۹
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۲ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۳
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۴
دانلود فصل ۲ قسمت ۲۵

 


لینک های دانلود فصل ۳


 

دانلود زیرنویس فصل ۳
دانلود فصل ۳ قسمت ۱
دانلود فصل ۳ قسمت ۲
دانلود فصل ۳ قسمت ۳
دانلود فصل ۳ قسمت ۴
دانلود فصل ۳ قسمت ۵
دانلود فصل ۳ قسمت ۶
دانلود فصل ۳ قسمت ۷
دانلود فصل ۳ قسمت ۸
دانلود فصل ۳ قسمت ۹
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۳ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۳ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۳ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۳ قسمت ۲۲
دانلود فصل ۳ قسمت ۲۳

 


لینک های دانلود فصل ۴


 

دانلود زیرنویس فصل ۴
دانلود فصل ۴ قسمت ۱
دانلود فصل ۴ قسمت ۲
دانلود فصل ۴ قسمت ۳
دانلود فصل ۴ قسمت ۴
دانلود فصل ۴ قسمت ۵
دانلود فصل ۴ قسمت ۶
دانلود فصل ۴ قسمت ۷
دانلود فصل ۴ قسمت ۸
دانلود فصل ۴ قسمت ۹
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۰
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۱
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۲
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۳
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۴
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۸
دانلود فصل ۴ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۰
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۴ قسمت ۲۲

 


لینک های دانلود فصل ۵


 

دانلود زیرنویس فصل ۵
دانلود فصل ۵ قسمت ۱
دانلود فصل ۵ قسمت ۲
 دانلود فصل ۵ قسمت ۳
 دانلود فصل ۵ قسمت ۴
 دانلود فصل ۵ قسمت ۵
 دانلود فصل ۵ قسمت ۶
 دانلود فصل ۵ قسمت ۷
دانلود فصل ۵ قسمت ۸
دانلود فصل ۵ قسمت ۹
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۰
 دانلود فصل ۵ قسمت ۱۱
 دانلود فصل ۵ قسمت ۱۲
 دانلود فصل ۵ قسمت ۱۳
 دانلود فصل ۵ قسمت ۱۴
 دانلود فصل ۵ قسمت ۱۵
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۶
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۷
دانلود فصل ۵ قسمت ۱۸
 دانلود فصل ۵ قسمت ۱۹
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۰
 دانلود فصل ۵ قسمت ۲۱
دانلود فصل ۵ قسمت ۲۲

 


لینک های دانلود فصل ۶


 

دانلود زیرنویس فصل ۶
قسمت ۱ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۱ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۲ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۲ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۳ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۳ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۴ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۴ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۵ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۵ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۶ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۶ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۷ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۷ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۸ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۸ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۹ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۹ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۱۰ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۱۰ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۱۱ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۱۱ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۱۲ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۱۲ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۱۳ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۱۳ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۱۴ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۱۴ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۱۵ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۱۵ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۱۶ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۱۶ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۱۷ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۱۷ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۱۸ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۱۸ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۱۹ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۱۹ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۲۰ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۲۰ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۲۱ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۲۱ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۲۲ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۲۲ با کیفیت ۷۲۰p x265

 


لینک های دانلود فصل ۷


 

دانلود زیرنویس فصل ۷
قسمت ۱ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۱ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۲ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۲ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۳ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۳ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۴ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۴ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۵ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۵ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۶ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۶ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۷ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۷ با کیفیت ۷۲۰p x265
قسمت ۸ با کیفیت ۴۸۰p
قسمت ۸ با کیفیت ۷۲۰p x265
 • بازدید : 25,724 بازدید
 • 34 نظر
 • انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۹۷
 • دسته بندی : ,
 • نویسنده : admin
 1. ff :
  [ ۹۴/۱۲/۱۰ ]

  تشکر از سایت عالیتون. امکانش هست این سریال وshamelees از فصل ۱بزارید؟؟؟

 2. shahrzad :
  [ ۹۵/۰۱/۱۸ ]

  ghesmate 12 o 13 zirnevis nadare , chikar baiad kard?

 3. Zahra :
  [ ۹۵/۰۱/۱۹ ]

  زیرنویس قسمت های ۱۲.۱۳ نیومده؟
  لطفااا سریعتررر برارین ممنون

  • admin :
   [ ۹۵/۰۱/۱۹ ]

   زیرنویس هارو خود مترجم ها به محض ترجمه در سایت قرار میدن.
   ما هم اطلاعی نداریم کی قرار میدن.

 4. mohamad :
  [ ۹۵/۰۲/۰۴ ]

  سلام و درود به ادمین جان
  خسته نباشی میدونم زیرنویس دستتون نیست ولی هیجچ جور نمیشه با نویسندها ار تباط برقرار کرد چاهار نفرن بودن می نوشتن تو پنلشون میری میگه ۲۰ دقیقه پیش به سایت سر زده
  ممکنه تو سایتای دیگه بزارن؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۲/۰۵ ]

   سلام عزیز. سلامت باشی.
   خیر ، چون همه سایت ها از یک سایت مرجع استفاده می کنند.

 5. azita :
  [ ۹۵/۰۲/۲۶ ]

  سلام لطفا نام کشور سازنده هم توی توضیحاتتون درج کنید.تشکر

  • admin :
   [ ۹۵/۰۲/۲۷ ]

   سلام، انشالا در آینده.

 6. امیر :
  [ ۹۵/۰۲/۳۱ ]

  باسلام وخسته نباشید مجدد وسپاس فراوان. امکانش هست از فصل اول این سریال را هم بزارید با تشکر

  • admin :
   [ ۹۵/۰۲/۳۱ ]

   سلام، بله بزودی تمام سریال هارو تکمیل می کنیم.

 7. mohamad :
  [ ۹۵/۰۳/۰۵ ]

  سلام خسته نباشید

  ممنون از این تم جدید سایت
  قسمت اخر این فصل همین ۲۲ هست با بازم ادامه داره

  • admin :
   [ ۹۵/۰۳/۰۵ ]

   سلام، سلامت باشید.
   بله، فصل ۵ تموم شده.

 8. مهدی :
  [ ۹۵/۰۳/۱۴ ]

  سلام
  خواستم بدونم فصل ۲ و فصل های دیگرو چجوری دانلود کنم؟؟

  • admin :
   [ ۹۵/۰۳/۱۵ ]

   سلام، انشالا بزودی قرار میدم.

 9. آریا :
  [ ۹۵/۰۳/۲۷ ]

  فصل۶ رو کی میزارید تورو خدا زود تر واقعا معتاد شدم خیلی سریال قشنگیه

  • admin :
   [ ۹۵/۰۳/۲۹ ]

   از تاریخ پخشش در حال حاضر اطلاعی ندارم.

 10. kamal :
  [ ۹۵/۰۷/۱۴ ]

  لینکای فصل ۶ مشکل دارن اروز ۴۰۴ میده کیفیت ۴۸۰

 11. amnh :
  [ ۹۵/۰۷/۲۲ ]

  mrc vase ghesmate 4 season 6 midonid seriyal to chanta fasl baste mishe ?

 12. مهسا :
  [ ۹۶/۰۱/۱۵ ]

  سلام و خسته نباشید.
  قسمت ۱۹ فصل ۴ تکرار قسمت ۶ فصل چهار هست. و با زیرنویس مطابقت نداره. اگه میشه لطف کنید قسمت ۱۹ رو اصلاح کنید لینکشو.
  ممنون از زحماتتون.

  • admin :
   [ ۹۶/۰۱/۱۸ ]

   سلام، فصل ۴ قسمت ۱۹ اصلاح شد.
   ممنون که اطلاع دادید.

 13. سحر :
  [ ۹۶/۰۶/۲۷ ]

  سلام این سریا برای فصل هفت میدونم که تمدید شده اما نمیدونم زمان پخشش کی هست شما میدونین آیا؟ اگه میشه تو کانال هم اطلاع رسانی کنین, ممنون

  • admin :
   [ ۹۶/۰۶/۲۸ ]

   سلام، زمان پخش فصل ۷ سال ۲۰۱۸ هستش.
   زمان دقیق فعلا مشخص نیست.

 14. آزاده :
  [ ۹۶/۱۰/۰۶ ]

  سلام خسته نباشید
  قسمت ۱۱ و ۱۲ فصل ۱ مشکل داره و دانلود نمیشه لطفا بررسی کنید

  • admin :
   [ ۹۶/۱۰/۰۶ ]

   سلام، مرسی.
   چک کردم مشکلی نداشت.

 15. علی :
  [ ۹۷/۰۱/۱۱ ]

  سلام و خسته نباشید. منتظر فصل ۷ هم هستیم

 16. ستاره :
  [ ۹۷/۰۳/۰۲ ]

  سلام قسمت ۹ میاد یا تموم شده این فصل

  • admin :
   [ ۹۷/۰۳/۰۴ ]

   سلام، سریال کلا تموم شد.

 17. محمد :
  [ ۹۷/۰۳/۱۰ ]

  سلام خسته نباشید حیف سریال دوست داشتنی بود ممنون از سایت خوبتون من اولین بار با همین سریال با سایت اشنا شدم ازفصل اول و تا الان با همه تغییراتی که سایت چه از نام و چه طراحی داشته بودم ممنون از شما خسته نباشید

  • admin :
   [ ۹۷/۰۳/۱۲ ]

   سلام مرسی عزیز، لطف دارید.